Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Hastighetsänkande åtgärder

Om man upplever att hastigheten efter sin gata är hög finns det möjlighet att ansöka om att ställa ut blomlådor.

Efter att ansökan skickats in gör gatuavdelningen en bedömning om gatan är lämplig för blomlådor, bestämmer i så fall var de ska stå och bidrar med reflexer och ritning. Lådorna byggs, bekostas och planteras av de sökande tillsammans med eventuella grannar. De som ansvarar för blomlådorna ansvarar också för att dessa är planterade.

Klicka här för att ansöka om att ställa ut blomlådor

Ditt ansvar som kontaktperson:

 • Du måste vara boende längs den atuella gatan
 • Du ansvarar för alla kostnader för blomlådor inklusive blommor och jord och du bygger lådorna själv eller tillsammans med grannarna
 • Du ansvarar för att blomlådorna är utformade enligt ritning som erhållits av gatuavdelningen
 • Du ansvarar för att blomlådorna är i mycket gott skick och planterade med levande blommor. Trasiga blomlådor, stenar eller endast jord i lådorna accepteras inte.
 • Du ansvarar för att blomlådorna endast är utställda under tiden 15 maj - 15 september
 • Du ansvarar för att blomlådorna är placerade som gatuavdelningen har bestämt
 • Du ansvarar för att blomlådorna tas in för förvaring under vintersäsongen. Lådorna får då inte placeras i vägkanten

Kriterier för utsättning av blomlådor

Dessa kriterier är vägledande. En bedömning av gatans lämplighet för blomlådor görs i varje enskilt fall

 • Ansökan om blomlådor ska inlämnas årligen
 • Blomlådesäsongen omfattar 15 maj - 15 september
 • Blomlådor får ej sättas ut på huvudgator, matargator eller gator med busstrafik
 • Gatan ska vara minst 6 meter bred
 • Fastigheterna ska ha direktutfart mot gatan
 • Ansvarig kontaktperson för blomlådorna och en ersättare som inte kommer från samma hushåll ska finnas på ansökan
 • Ansvaret för blomlådorna får inte överlåtas till annan fastighetsägare utan gatuavdelningens godkännande
 • Området runt blomlådorna är ingen lekplats för barnen
 • Blomlådorna ska vara i mycket gott skick och planterade med levande blommor. Trasiga blomlådor, stenar eller endast jord i lådorna accepteras inte. Skadegörelse är inte ett skäl att låta bli att återställa blomlådorna
 • Blomlådorna kan tas bort av gatuavdelningen utan förvarning om inte kriterierna efterföljs

 

Publicerad 2017-07-12
Kontakt


Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris