Publicerad

2014-09-15

Bibliotek mot rasism

Gemensam manifestation på länets folkbibliotek.

Folkbiblioteken har ett tydligt samhällsuppdrag att förmedla information och verka för spridning av litteratur och läsning, men vi har också ett tydligt demokratiskt uppdrag, som handlar om att göra våra lokaler och samlingar tillgängliga för alla, oavsett vem du är, hur du ser ut eller varifrån du kommer.

Detta uppdrag styrs bland annat av bibliotekslagen, vars andra paragraf säger: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. […] Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”

Folkbiblioteken styrs även av internationella dokument, bland annat IFLA:s/UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest. I paragraf två kan man läsa: ”Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass.” Paragraf sju talar om att ”främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald”.

Den senaste tiden har vi sett med ökad oro på tendenser i samhällsutvecklingen, som går stick i stäv med folkbibliotekets uppdrag. Starka krafter, i såväl Europa som Sverige, vill inskränka den öppenhet och den kulturella mångfald vi värnar så starkt och är ålagda att verka för. Rasismen tillåts alltför ofta och på alltför många platser få ett alltför stort inflytande. 

Vi på HelGe-biblioteken vill fortsätta att verka för ett öppet och tolerant samhälle, befriat från alla typer av rasism. Därför förenas nu folkbiblioteken i Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn under en gemensam paroll: Bibliotek mot rasism.

Vi kommer att arbeta aktivt med temat i våra fysiska bibliotekslokaler och i våra digitala kanaler. På biblioteken kommer vi att skylta med relevant material samt bjuda in till bokcirklar i ämnet. På vår gemensamma webbplats www.helgebiblioteken.se uppmärksammas temat i form av artiklar, tips och kåserier.

Stötta oss gärna i vårt arbete, mot rasism och för ökad tolerans!

Bibliotek mot rasism

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris