Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Studieförbundsbidrag

Kommunens stöd till studieförbunden syftar att skapa förutsättningar för fri och frivillig bildningsverksamhet och till att ge förbunden möjlighet:

  • att utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former, bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.
  • att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet.
  • att stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete.
  • att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

Allmänna bestämmelser

Kommunalt bidrag kan beviljas till avdelning som erhåller statliga bidrag via Folkbildningsrådet och som har haft verksamhet i Ovanåkers kommun.
Bidraget utgår per kalenderår.
Underlag för beräkning av bidrag är slutredovisning för senast avslutat verksamhetsår.
Kommunens anslag för bidrag till studieförbundens lokala organisationer fastställs årligen av kommunfullmäktige.

Beräkningsgrund

Beräkningsgrund för bidrag är antalet genomförda studiecirkeltimmar.

Ansökan

Ansökan om bidrag ska göras senast den 15 maj varje år på avsedd blankettWord. Till ansökan ska bifogas ekonomisk redovisning, verksamhets- och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår samt verksamhetsplan med mål och riktlinjer för kommande verksamhetsår.

För avdelning med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna ska vara utformade så att verksamheten i Ovanåkers kommun klart kan utskiljas. Detta avser såväl redovisning som verksamhets- och ekonomisk berättelse. Av redovisningen ska tydligt framgå hur stort statligt bidrag studieförbundet fått för sin verksamhet i Ovanåkers kommun.

Kontroll

Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande på det sätt kommunen bestämmer.

Publicerad 2017-05-10
Kontakt

Kulturchef


Carina Isaksson
Tfn 0271-570 61
Mobil 073-270 69 24

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris