Coronavirus COVID-19

Ska du besöka en närstående på särskilt boende?

Här kan du läsa om vad som gäller för besök i särskilda boenden för äldre under Covid-19 pandemin.

För att minska risken för smittspridning vädjar vi till samtliga att följa nedanstående:

  • Ta kontakt med personalen på den enhet där din närstående bor för att boka besök och för att få information om hur besöksrutinerna ser ut.

  • Stanna hemma om du har symtom på Covid-19, även om du bara känner dig lite förkyld.

  • Önskat max antal besökare per besök är 2 stycken, detta för att kunna hålla avstånd och undvika trängsel. Social interaktion med andra personer ska undvikas.

  • Tvätta händerna inför, under och efter besöket. Besökaren erbjuds handsprit när vanlig handtvätt inte är möjlig att tillgå. Hosta och nys i armvecket.

  • Personal möter alltid upp besökaren vid entrén eftersom besök enbart får ske utomhus eller i avsedd lokal inomhus eller i den enskildes bostad. Personalen följer besökaren till avsedd lokal eller till bostaden genom eventuella gemensamhetsutrymmen.

  • Social distansering. Besökaren bör hålla ett avstånd till den äldre med 2 meter. Närstående använder visir eller munskydd (som tillhandahålls av personal på boendet).

  • Besökaren påkallar personalens uppmärksamhet utan att lämna rummet när det är dags att avsluta besöket. Personalen följer med besökaren till entrén.

  • Följ ALLTID Folkhälsomyndighetens råd för hur du minskar risken för att smittas och smitta – Håll avstånd och ta personligt ansvar.

Under rådande pandemi vädjar vi att du som besökare tar ditt medborgaransvar på lika stort allvar som vi tar vårt verksamhetsansvar.

Välkomna!

Detta kan komma att förändras över tid eller vid lokala utbrott.

Senast uppdaterad