Kontakt

Arbetsmarknadsprojekt LX

För att minska antalet långtidsarbetslösa har Arbetsförmedlingen i samarbete med Ovanåkers kommun utformat ett arbetsmarknadsprojekt (LX). Under den perioden erbjuds 60 långtidsarbetslösa en tidsbegränsad anställning av Ovanåkers kommun.

Flertalet förvaltningar och bolag inom kommunen tar emot anställda i projektet. I samarbete med företag erbjuds också industrijobb.

Deltagarna i projektet erbjuds en tidsbegränsad anställning och anställningarna görs etappvis. Målet med projektet är att deltagarna ska få fortsatt anställning på arbetsmarknaden alternativt påbörja en utbildning som leder till arbete.

Vi har tagit fram en film där vi berättar mer om vårt arbete.

Kontakt

Projektansvarig

Ann Olsson
Tfn 0271-574 66
E-post ann.olsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad