Kontakt

Ett hållbart arbetsliv

Du som behöver stöd att komma ut i arbete eller studier kan vända dig till projektet Ett hållbart arbetsliv i Ovanåker.

Hos oss får du träffa en coach som hjälper dig att undersöka vad du vill göra.
Du får information och stöd för att börja arbeta, arbetsträna, studera eller någon annan form av sysselsättning.

Coachen hjälper dig att söka efter en arbetsplats som passar dig och kan också finnas med som stöd på arbetsplatsen eller i skolan. Detta sker så länge som du önskar och behöver.

Vi har också ett nära samarbete med sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och handläggare på kommunen. Du kan därför få stöd i olika myndighetskontakter.

Stödet du får är anpassat för dig och dina behov. Målet med Ett hållbart arbetsliv i Ovanåker är att du ska kunna arbeta, börja studera eller komma ut i någon annan sysselsättning.

Intressenter/målgrupp

Ett hållbart arbetsliv i Ovanåker är för dig som:

  • är 16–64 år och inte arbetar eller studerar
  • har psykisk ohälsa, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • bor i Ovanåkers kommun.

Delta

Om du är intresserad av att delta kontaktar du Arbetsförmedlingen, din handläggare på Försäkringskassan, Socialtjänsten eller Socialpsykiatrin i kommunen för att se vilka möjligheter det finns.

Övrig information

Insatsen bygger på service, egen drivkraft, hög tillgänglighet och flexibilitet.
Information om insatsen sprids genom förankring i Mysam-gruppen och styrgrupp för Trisam i Ovanåker.

Insatsen är inte tidsbegränsad – arbetet fortsätter så länge individen har behov av och önskar stöd. Stödet är situationsanpassat och flexibelt utifrån individuellt behov med målsättning om att över tid trappas ned. Både deltagare och arbetsplats får stöd av coachen när det behövs.

Detta drivs med medel från Samordningsförbundet och är ett projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälsocentralen, socialförvaltningen och Samordningsförbundet.

Kontakt

Stefan Jonsson
Arbetsmarknadschef
070-563 52 87
stefan.jonsson@ovanaker.se

Sara Karsbo
Verksamhetschef
0271-571 79
sara.karsbo@ovanaker.se

Senast uppdaterad