Kontakt

Integrationscentrum Södra Skolan i Edsbyn

Integrationscentrum vid Södra Skolan i Edsbyn är ett arbetsmarknadsprojekt som riktar sig mot utrikesfödda i etablering med inriktning mot en snabbare etablering och integrering på arbetsmarknaden.

Integrationscentrum hette tidigare Aktivitetshuset. Aktivitetshuset startade år 2013 med målet att ge arbetsmarknadsförberedande insatser till arbetslösa under etablering med anvisning från Arbetsförmedlingen. Ge information om grundläggande kunskaper om samhällstruktur och regler. Främja språkinlärning.

Vårt syfte och mål är att stärka den enskildes integrering och etablering på arbetsmarknaden. Att minska utbetalningen av ekonomiskt bistånd inom kommunen. Alla utrikesfödda ska förberedas för praktik, anställning eller studier i samarbete med berörda aktörer i Ovanåkers kommun samt att bli delaktiga i samhället. Få en tilltro till sin egen kraft och utvecklas i svenska språket för att gå mot egen försörjning.

Vi har fokus på tre områden

 • Kom in (kommunintroduktion)
 • Datakunskap
 • Information/diskussion

Verksamhetsinnehåll

 • Familjeliv
 • Fritid och föreningsliv
 • Budget/vardagsekonomi
 • Grundläggande data
 • Skyldigheter och rättigheter i samhället
 • Jobbsökaraktiviteter på arbetsmarknaden
 • CV, personligt brev
 • Social färdighetsträning - Första intryck, intervjuträning
 • Studiebesök på arbetsmarknaden
 • Körkortsteori
 • Föreläsningar/träff med arbetsgivare
 • Utbildningsinformation
 • Arbetsmarkandskännedom
 • Information om trygghetssystemet (Fack, a-kassa)

Kontakt

Handledare

Carina Lindberg
Mia Eklund
Mats Berbres
Khaled Zouroum
Tfn 070-190 28 80

Integrationshandläggare

Brkty Tsfagergish
Tfn 076-140 91 19

Senast uppdaterad