Kontakt

Omstart

Målgruppen är KAA unga 16-20 år som varken arbetar eller studerar. Tjejer och killar som lever i ett utanförskap eller riskerar att hamna i utanförskap.

Vi arbetar för att få ut de unga i arbete/studier.

Vi arbetar med att bygga samverkan emellan hälsocentralen, skolan, socialen och AME. Detta gör vi för att så få ungdomar som möjligt ska hamna mellan stolarna.

Vi använder lösningsfokuserade samtal/ MI där vi jobbar med målbilder. Kombinerar gruppaktiviteter med individuella samtal efter behov. Ser över vilka möjligheter deltagaren redan har.

Vi som jobbar med Omstart

Tomas Larsson

Dagmara Hälsing
Projektansvarig
Tfn 0271-574 21

Kent Jonsson

Kent Jonsson
Jobbguide
Tfn 0271-574 91

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

Dagmara Hälsing
Tfn 0271-574 21
E-post dagmara.halsing@ovanaker.se

Jobbcoach

Kent Jonsson
Tfn 0271-574 91
E-post kent.jonsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad