Kontakt

Tidigare projekt

Arbetsmarknadsenheten har deltagit i, och drivit flera olika projekt under åren.

Vi har i samarbete med de olika kommunala verksamheterna, Arbetsförmedlingen, de lokala företagen och olika föreningar gjort många olika insatser på olika områden.

Det har varit renoveringsarbeten och nytillverkning till förskolor, skolor och indeella föreningar.

Målet har varit att samtidigt som man gör en instats så får man ökad kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Det har även gett oss stor personkännedom så att vi har kunnat matcha rätt person till rätt arbete.

Kontakt

Senast uppdaterad