Kontakt

Minnesanteckningar från näringslivsrådet 2021

Näringslivsrådet träffas fyra gånger per år. Minnesanteckningarna finns att läsa här.

Kontakt

Näringslivsutvecklare
Lina Kronberg
0271-570 33
lina.kronberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.