Kontakt

Anmälan till digital Starta eget-kurs

Digital Starta eget-kurs, kvällstid

Utbildningen är kostnadsfri för dig som bor i Gävleborgs län eller Älvkarleby kommun, och omfattar totalt sex tillfällen. Varje tillfälle är tre timmar långt.

Dag: Onsdagar
Tid:
18.00-21.00
Datum: 15 mars - 19 april

illustration: man som sitter på en raket
Sista anmälningsdag var den 12 mars.

Behandling av personuppgifter

Dina uppgifter hanteras av Näringslivs- och utvecklingskontoret i Ovanåkers kommun. Om du bor i en annan kommun kommer dina uppgifter att delas med Näringslivskontoret i den kommun du är folkbokförd så att de kan följa upp dig under och efter utbildningen.

Utbildningen genomförs i samverkan mellan Region Gävleborg, Gävleborg läns kommuner och Älvkarleby kommun. Arrangör och utbildningsansvarig är Folkuniversitetet. Uppgifterna du lämnar i samband med din anmälan kan komma att delas med Region Gävleborg, näringslivskontoren i Gävleborg och Älvkarleby kommun samt Folkuniversitet för kunna planera kursen. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas som längst till 2023-09-30. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.

Obs! Anmälan är bindande. Eventuell avbokning måste ske senast 2 dagar innan utbildningen startar, i annat fall kan en avgift komma att tas ut.

Kontakt

Näringslivsutvecklare

Lina Kronberg
Tfn 0271-570 33
lina.kronberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.