Kontakt

Starta eget-kurser

Har du en affärsidé som du vill förverkliga? Då kan du gå en starta eget-utbildning. Hösten 2023 ges möjlighet att gå kursen i Bollnäs.

Utbildningarna kostar inget för dig som bor i Gävleborg.

Mer om utbildningen
Utbildningen bygger på en kvalitetssäkrad process som ger dig de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas med din affärsidé och verksamhetsutveckling.

Vem kan ansöka?
Utbildningen är för dig som bor i Gävleborgs län eller Älvkarleby kommun.
Dag, datum, tid:
Torsdagar (14, 21 & 28 september + 5, 12 & 19 oktober) klockan 18.00-21.00.
Plats:
Bollnäs kommun Stadshus (Stadshustorget 2, 821 42 Bollnäs).

Utbildningen är kostnadsfri.

Ett exempel på hur utbildningsprogrammet kan se ut:

1. Introduktion: Rollen som entreprenör, företagsformer, verksamt.se

2. Syfte och resurser: Din motivation, dina värderingar och din vision + din kunskap, dina erfarenheter samt fysiska och ekonomiska tillgångar

3. Din affärsidé: Vilka behov/problem ska du täcka/lösa, vilka har behovet/problemet och vilken kärnkompetens gör dig bäst ämnad att täcka behovet/lösa problemet?

4. Affärsmodell: Hur ska du gå tillväga för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem?

5. Mål och uppgifter: Vilka konkreta mål/milstolpar ska du sätta för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem och vad måste du göra för att nå dessa mål/milstolpar?

6. Ekonomiska prognoser: Företagsekonomi, resultat- och kassaflödesprognos.

Innan utbildningens avslut får du även rådgivning i vilka stödfunktioner och nätverk som kan stötta dig i ditt fortsatta företagande.

Kontakt

Arbetsmarknad och Näringslivschef

Stefan Jonsson
Tfn 0271-571 12
stefan.jonsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad