Kontakt

Mat och restaurang

På den här sidan finner du information om vad du ska göra när du startar en livsmedelsverksamhet, till exempel en restaurang, butik eller ett café. För att driva en verksamhet krävs att den är antingen registrerad eller godkänd.

Registrering

För de allra flesta verksamheter räcker det med registrering. Det gäller till exempel restauranger och andra serveringar, butiker, kiosker, skolkök, livsmedelsförsäljning på internet, lager och bagerier. Registreringen är en administrativ åtgärd där information om verksamheten förs in i miljö- och byggförvaltningens register. Från 1 januari 2019 tas en sanktionsavgift ut om du inte registrerar verksamheten innan uppstart. Detta gäller även för ägarbyten av befintliga verksamheter. Se nedan hur du anmäler din verksamhet för registrering.

Godkännande

Godkännande krävs endast för vissa verksamheter av viss storlek som tillverkar eller förpackar produkter som ska levereras till andra livsmedelsanläggningar, samt de flesta mejerier och slakterier. När du ansöker om godkännande görs en prövning av att lokalen och verksamheten uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen.

Ansökan om godkännande lämnas i de flesta fall till Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny ägare, plats eller ombildning

Om platsen, företaget eller verksamheten ändras, räknas det som en ny livsmedelsanläggning. Den tidigare innehavarens godkännande eller registrering gäller inte för den nye ägaren. Du måste alltså göra en ny anmälan. Samma sak gäller vid ombildning av företag, som leder till att verksamheten drivs med ett nytt organisationsnummer - även om det är samma personer som driver verksamheten. Miljö- och byggförvaltningen ska alltid informeras om det sker väsentliga förändringar av en livsmedelsverksamhet.

Hur anmäler jag?

Du måste anmäla verksamheten för registrering minst två veckor innan verksamheten ska starta. Du får starta verksamheten när du fått ditt registreringsbevis. Är du osäker på om din verksamhet kommer att bli av ska du inte anmäla den. När miljö- och byggförvaltningen får in en anmälan registrerar vi verksamheten och du som anmält får ett beslut om registreringen och en faktura på anmälningsavgiften.

Anmälningsblanketter hittar du på kommunens hemsida under blanketter. Använd blanketten Anmälan om registrering av livsmedelsanläggningPDF om du ska anmäla en restaurang, café, livsmedelsbutik eller en annan verksamhet som huvudsakligen ska sälja livsmedel. Använd blanketten Anmälan om registrering av vattenverk eller distributionsanläggningPDF om du ska anmäla någon typ av dricksvattenanläggning.

Har du inte tillgång till internet eller skrivare kan du komma förbi kommunhuset och hämta en blankett.

När du får beslutet

När en registrering är genomförd kan du påbörja din verksamhet. Miljö- och byggförvaltningen kommer sedan att göra en bedömning av hur snart verksamheten behöver kontrolleras. De flesta verksamheter kontrolleras inom de närmsta månaderna.

Kostar det något?

Det kostar idag 750 kronor att anmäla en livsmedelsanläggning för registrering. Det är en administrativ avgift för handläggning av ärendet och den ska betalas även om verksamheten, av någon anledning, inte blir av.

Information om avgifter för livsmedelskontroll

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-04 15.42