Kontakt

Mat och restaurang

Ska du starta livsmedelsverksamhet? Då ska du först anmäla den till miljö- och byggnämnden för registrering eller till livsmedelsverket för godkännande.

Registrering

För de allra flesta verksamheter räcker det med registrering. Det gäller till exempel restauranger och andra serveringar, butiker, kiosker, skolkök, livsmedelsförsäljning på internet, lager och bagerier. Registreringen är en administrativ åtgärd där information om verksamheten förs in i miljö- och byggförvaltningens register.

Verksamheter som inte hanterar livsmedel fysiskt, till exempel huvudkontor och matmäklare, kan också omfattas av kravet på registrering.

Tillfälliga livsmedelsverksamheter ska registreras om de inte är mycket enkla eller pågår under en mycket begränsad tidsperiod, se vidare under Tillfällig verksamhet.

Från 1 januari 2019 tas en sanktionsavgift ut om du inte registrerar verksamheten innan uppstart. Detta gäller även en verksamhet som får en ny ägare, plats eller gör en bolagsombildning.

Godkännande

Verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter ska inte anmälas för registrering hos miljö- och byggnämnden. De ska istället godkännas av Livsmedelsverket.

Registrera eller godkännas av Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

Hur anmäler jag?

Du måste anmäla verksamheten för registrering minst två veckor innan verksamheten ska starta. Du får starta verksamheten två veckor efter att anmälan inkommit till tillsynsmyndigheten eller när du fått ditt registreringsbevis.

Är du osäker på om din verksamhet kommer att bli av, till exempel om väntar på andra tillstånd eller liknande, bör du vänta med att anmäla den. När miljö- och byggförvaltningen får in en anmälan registrerar vi verksamheten och du som anmält får ett beslut om registreringen och en faktura på anmälningsavgiften, oavsett om verksamheten blir av eller inte.

Använd i första hand e-tjänsten Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet - Ovanåkers kommun (ovanaker.se)länk till annan webbplats om du ska anmäla en livsmedelsverksamhet.

Har du inte tillgång till internet eller skrivare kan du höra av dig till miljö- och byggförvaltningen så skickar vi en blankett.

Kostar det något?

För registreingen tas en engångskostnad ut motsvarande en timmes handläggning. Det är en administrativ avgift för handläggning av ärendet och den ska betalas även om verksamheten, av någon anledning, inte blir av.

För den återkommande tillsynen tas sedan en tillsynsavgift ut.

Information om avgifter för livsmedelskontroll

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad