Kontakt

Tillfällig- eller små livsmedelsverksamheter

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för tillfällig livsmedelsverksamhet eller små verksamheter där du är osäker på om registrering krävs.

Om en livsmedelverksamhet bedrivs med viss kontinuitet och en viss grad av organisation behöver den registreras (eller godkännas) hos kontrollmyndigheten.

Att starta en registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan föregående registrering är idag förknippat med en sanktionsavgift.

Det är flera aspekter som behöver tas i beaktande för att avgöra om registrering krävs, vilket ibland behöver bedömas från fall till fall. Det är därför svårt att ange vad som gäller för varje tänkbar situation. Här är några generella riktlinjer som livsmedelsverket har angett.

Riktlinjer för hur kriteriet ”viss kontinuitet” bör bedömas:

  • Om verksamheten sker sammanhängande bör kontinuitetskriteriet vara uppfyllt efter tre till fyra dagar.
  • Kontinuitetskriteriet kan också anses vara uppfyllt om livsmedel återkommande släpps ut på marknaden en till två dagar en gång i månaden eller oftare.
Tex. En verksamhet som har öppet 1 gång/vecka under 6 veckor uppfyller kriteriet för kontinuitet.

Den tid som verksamheten pågår omfattar inte bara själva saluhållandet, till exempel servering eller försäljning, utan även vissa förberedelser som lagerhållning/förvaring och eventuell beredning om det utförs av samma verksamhetsutövare.

För att registrering ska bli aktuellt behöver även kriteriet en "viss grad av organisation" vara uppfyllt. Graden av organisation påverkas bl.a. av vilken omfattning livsmedelsverksamheten har, vilka livsmedel som hanteras och om verksamheten riktar sig till känsliga konsumentgrupper. Tex. En bilverkstad som har en kaffemaskin och en burk med torra kakor i väntrummet för kunder uppfyller inte tillräckligt grad av organisation och registrering krävs inte trots att detta förekommer dagligen.

Oavsett om verksamheten ska registreras eller inte så är du ansvarig för att de livsmedel som du säljer eller släpper ut på marknaden är säkra.

Registrering

Om din verksamhet behöver registreras görs detta via en e-tjänst på kommunens hemsida eller via blankett minst två veckor innan verksamheten öppnar eller börjar bedrivas. Om man startar en registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först registrera sig hos miljö- och byggnämnden tas en miljösanktionsavgift ut. Kontakta kommunens livsmedelsinspektörer om du är osäker på om registrering krävs.

Om du har en registrerad verksamhet och tänker servera mat vid något tillfälligt evenemang behöver du informera miljö- och byggförvaltningen om detta i god tid innan.

 

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad