Kontakt

Tillfällig livsmedelsverksamhet

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för tillfällig livsmedelsverksamhet, t.ex. vid mässa, marknad eller evenemang.

Det finns ingen skarp linje för när en livsmedelsverksamhet är så omfattande att den ska klassas som ett livsmedelsföretag och därmed behöver registreras hos oss. Vi tillämpar nedanstående tumregel i bedömningen och utgår ifrån vilken risk som finns med verksamheten och hur ofta den bedrivs. Tänk på att tiden för förberedelse ska räknas in, inte bara tiden för själva evenemanget.

Verksamheter med mycket låg risk

Exempel: bakning och försäljning av kaffebröd, servering av kaffe, läsk och saft.

Registrering behövs om verksamheten pågår mer än 20 gånger per år. (En gång omfattar en till två dagar).

Verksamheter med låg- och mellanrisk

Exempel: Beredning och försäljning av smörgåsar, servering av färdiglagad mat.

Registrering behövs om verksamheten pågår mer än tio gånger per år. (En gång omfattar en till två dagar).

Verksamheter med hög risk

Exempel: Beredning av maträtter där rått kött eller fågel ingår som råvara, nedkylning av maträtter.

Registrering behövs om verksamheten pågår mer än fem gånger per år. (En gång omfattar en till två dagar).


Oavsett om verksamheten ska registreras eller inte så är du ansvarig för att de livsmedel som du säljer eller serverar är säkra. Vänd dig till miljö- och byggförvaltningen om du vill ha mer information och tips kring hantering.

Registrering

Om din verksamhet behöver registreras görs detta via blankett på kommunens hemsida minst två veckor innan verksamheten öppnar eller börjar bedrivas.

Om du har en registrerad verksamhet och tänker servera mat vid något tillfälligt evenemang behöver du kontakta miljö- och byggförvaltningen i god tid innan.


Kontakt

Theres Lund
Miljöinspektör
Tfn: 0271-570 45

Aleksandra Goral
Miljöinspektör
Tfn: 0271-570 44

Senast uppdaterad 2019-11-19 10.18

Tyck till om sidan