Kontakt

Tillfällig livsmedelsverksamhet

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för tillfällig livsmedelsverksamhet, t.ex. vid mässa, marknad eller evenemang.

Det finns ingen skarp linje för när en livsmedelsverksamhet är så omfattande att den ska klassas som ett livsmedelsföretag och därmed behöver registreras hos oss. Vi tillämpar nedanstående tumregel i bedömningen och utgår ifrån vilken risk som finns med verksamheten och hur ofta den bedrivs. Tänk på att tiden för förberedelse ska räknas in, inte bara tiden för själva evenemanget.

Verksamheter med mycket låg risk

Exempel: bakning och försäljning av bullar och småkakor, servering av kaffe, läsk och saft. Registrering behövs om verksamheten pågår mer än 20 gånger per år.

Verksamheter med låg- och mellanrisk

Exempel: Beredning och försäljning av smörgåsar, fiskrätter eller servering av färdiglagad mat. Registrering behövs om verksamheten pågår mer än tio gånger per år.

Verksamheter med hög risk

Exempel: Beredning av maträtter där rått kött ingår som råvara, hantering av opastöriserad mjölk eller nedkylning av maträtter.
Registrering behövs om verksamheten pågår mer än ca fem gånger per år.

Servering av mat till många personer påverkar också risknivån och när registrering krävs.

Oavsett om verksamheten ska registreras eller inte så är du ansvarig för att de livsmedel som du säljer eller serverar är säkra. Vänd dig till miljö- och byggförvaltningen om du vill ha mer information och tips kring hantering.

Registrering

Om din verksamhet behöver registreras görs detta via blankett på kommunens hemsida minst två veckor innan verksamheten öppnar eller börjar bedrivas. Om man startar en registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först registrera sig hos miljö- och byggnämnden tas en miljösanktionsavgift ut. Kontakta kommunens livsmedelsinspektörer om du är osäker på om registrering krävs.

Om du har en registrerad verksamhet och tänker servera mat vid något tillfälligt evenemang behöver du informera miljö- och byggförvaltningen om detta i god tid innan.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-04 15.44