Kontakt

Tillfällig livsmedelsverksamhet

På den här sidan hittar du information om du behöver registrera tillfällig livsmedelsverksamhet. 

Det finns ingen skarp linje för när en livsmedelsverksamhet är så omfattande att den ska klassas som ett livsmedelsföretag. Vi tillämpar nedanstående tabell som tumregel i bedömningen:


Mycket låg risk

Låg- och mellanrisk

Hög risk

Exempel:

Bakning och försäljning av mat- och kaffebröd, servering av kaffe, saft, läsk

Beredning och försäljning av smörgåsar, servering av färdiglagad mat

Beredning av maträtter där rått kött eller fågel ingår som råvara, nedkylning av färskvaror

Anmälan ska göras om verksamheten pågår mer än:

20 gånger per år á 1-2 dagar

10 gånger per år á 1-2 dagar

5 gånger per år á 1-2 dagar


Sker verksamheten mer sällan än så behöver du alltså inte registrera den, då den inte anses utgöra ett livsmedelsföretag. Tänk på att tiden för förberedelse ska räknas in, inte bara tiden för själva evenemanget. I vissa fall kan det även behövas registreringPDF om du vill servera mat till väldigt många personer, även om det är enstaka tillfällen. I de fall verksamheten ska pågå så ofta eller så länge att den ska registreras går man tillväga på samma sätt som för fasta verksamheter.

Oavsett om verksamheten ska registreras eller inte så är du ansvarig för att de livsmedel som du säljer eller serverar är säkra. Vänd dig till miljö- och byggavdelningen om du vill ha mer information och tips kring hantering.

Om du har en registrerad verksamhet och tänker servera mat vid något tillfälligt evenemang kontakta miljö- och byggavdelningen i god tid innan.

Kontakt

Theres Lund
Miljöinspektör
Tfn: 0271-570 45

Aleksandra Goral
Miljöinspektör
Tfn: 0271-570 44

Senast uppdaterad 2018-10-16 11.47

Tyck till om sidan