Kontakt

Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhetsutövare som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna underrättelse om anläggningen till miljö- och byggnämnden.

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. I Sverige finns cirka 2 000 medelstora förbränningsanläggningar.

Förbränningsanläggningar omfattas av tillstånds- och anmälningsplikt enligt miljöbalken, tre förbränningsförordningar och BAT-slutsatser. Respektive lagstiftning innehåller ett antal undantag som medför att bestämmelsernas tillämpningsområden inte helt sammanfaller. Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om medelstora förbränningsanläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrering av anläggning i nationell e-tjänst

Här registrerar du en medelstor förbränningsanläggning:

Nationell e-tjänst för underrättelse om medelstora förbränningsanläggningarlänk till annan webbplats

I december 2018 driftsatte Naturvårdsverket en nationell e-tjänst där verksamhetsutövare kan lämna underrättelse om nya medelstora förbränningsanläggningar som tas i bruk från och med 20 december 2018. E-tjänsten har tagits fram inom ramarna för Naturvårdsverkets uppdrag för samordning av miljöinformationsförsörjningen, och är en del av ett samlat tjänsteerbjudande för underrättelse om medelstora förbränningsanläggningar.

Den nationella digitala tjänsten omfattar, förutom e-tjänsten, bastjänster i vilka de inhämtade uppgifterna hanteras endast för teknisk lagring och teknisk bearbetning för miljö- och byggnämndens räkning.

Tjänsten lagrar uppgifter om anläggningar och adderar ett unikt anläggnings-id för varje ny anläggning, vilket är ett första steg mot en samlad nationell hantering av grunddata om anläggningar. De inhämtade uppgifterna ingår i de register som tillsynsmyndigheterna är skyldiga att hålla enligt förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

I dagsläget kan man endast lämna underrättelse om nya anläggningar i den nationella e-tjänsten. Information kommer när det finns möjlighet att lämna underrättelse även om 2018-anläggningar.

Kontakt

Miljöinspektör - miljöskydd

Laura Fenlin
Tfn 0271-570 24
E-post laura.fenlin@ovanaker.se

Senast uppdaterad