Kontakt

Offentliga lokaler och hygienlokaler

På den här sidan finner du information om vad som gäller för olika hygieniska verksamheter och offentliga lokaler. Här finns också information om allmänna krav och råd som gäller lokal och rutiner.

Anmälan

Följande verksamheter ska enligt miljöbalken anmälas till miljö- och byggavdelningen innan du startar:

 • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Exempel på sådan verksamhet är fotvård, tatuering, piercing, akupunktur (instick av nålar på vissa ställen av kroppen).
 • Bassängbad som är öppna för allmänheten eller som annars används av många människor, till exempel badtunnor, bubbelpool, badhus.
 • Skolverksamhet
  ‑ förskola, öppen förskola
  ­‑­ fritidshem, öppen fritidsverksamhet
  ‑ förskoleklass
  ‑ grundskola
  ‑ gymnasieskola
  ‑ särskola
  ‑ specialskola
  ‑ sameskola
  ‑ internationell skola

Även solarierPDF är anmälningspliktiga enligt Strålsäkerhetsmyndighetens bestämmelser om solarier och onaturliga solningsanläggningar. Gäller kosmetiska solarier öppna för allmänheten.

Övriga hygieniska verksamheter som t.ex. frisör, massör, kiropraktik är inte anmälningspliktiga, men omfattas av miljöbalkens grundkrav på egenkontroll. Miljö- och byggavdelningen utövar tillsyn även över dessa verksamheter.

Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar. Blanketter finns på kommunens hemsida under blanketter och skickas in till miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn. Har du inte tillgång till internet eller skrivare kan du hämta blankett på kommunkontoret.

Egenkontroll - allmänt

Alla som driver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att besvär för människors hälsa och miljö förebyggs. Kravet på egenkontroll, eller egentillsyn som det också kallas, gäller även förebyggande, det vill säga redan när det finns risk för besvär.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för miljön. Den lagstiftning som styr egenkontrollen är främst miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap, 2-5 §§) samt miljöbalkens 26 kapitel 19 §.

För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller dessutom mer preciserade krav på egenkontrollen via förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mer information om egenkontroll finns tillgängligt på Naturvårdsverkets, Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens hemsidor. Det finns även mer detaljerade krav för olika typer av verksamheter. Dessa kan hittas i Socialstyrelsens eller Folkhälsomyndighetens författningssamling och allmänna råd inom det aktuella området.

Lokal och utrustning – allmänna krav

 • Lokalen ska ha en fungerande ventilation och luftkvaliteten ska vara god. Uteluftsflödet bör vara minst 7 liter per sekund för varje person som samtidigt beräknas vistas i lokalen. Begär ventilationsuppgifter av uthyraren.
 • Golv, väggytor och platsen som du arbetar vid ska vara lätta att rengöra. Textila material som till exempel heltäckningsmatta är olämplig att ha i behandlingsutrymmet.
 • Takhöjden i lokalen ska normalt inte vara lägre än 2,4 meter och golvytan för varje arbetsplats bör vara minst 5 m².
 • Temperaturen i lokalen bör vara 20–24 °C.
  Handtvättställ med varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar ska finnas i nära anslutning till behandlingsrummet. I behandlingsrum med skärande och stickande verksamhet ska handtvättstället normalt ligga i behandlingsrummet och handdesinfektion ska användas vid behov.
 • Det bör finnas särskilt utrymme och plats för rengöring av utrustning.
 • Det bör finnas tillräckligt antal toaletter och dessa bör vara försedda med handtvättställ, flytande tvål och engångshanddukar. Om lokalen har fler än fyra behandlingsplatser bör den ha särskild personaltoalett och kundtoalett.
 • Utrymme/förråd ska finnas för förbrukningsartiklar, redskap, smutstvätt och liknande. Sterila och rena produkter ska förvaras torrt och dammfritt.
 • Det bör finnas ett förvaringsutrymme för arbetskläder och privata kläder.
 • Det ska finnas ett städutrymme och det bör vara utrustat med utslagsvask och varmt och kallt vatten.
 • Om lokalen är i bostaden ska behandlingsutrymmet inte vara ett genomgångsrum och bör vara väl avskilt från bostaden. Det ska finnas ett eget utrymme för rengöring av redskap och särskild kundtoalett bör finnas.
 • Utrymmet där kunder väntar ska vara avskilt från behandlingsutrymmet på något sätt.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-09-03 13.12

Tyck till om sidan