Kontakt

Bassängbad

Med bassängbad menas en anläggning som är avsedd för vattenaktiviteter, t.ex. bassänger, bubbelpooler, tunnor m.m. Miljö- och byggavdelningen har tillsynsansvaret över de badanläggningar som finns i Ovanåkers kommun.

Anmälan

Anmälan ska alltid göras för bassängbad som vänder sig till allmänheten eller som används av många, till exempel bostadsrättsföreningar eller arbetsplatser. Gör en skriftlig anmälan till oss på miljö- och byggavdelningen senast sex veckor innan badanläggningen ska tas i bruk.

Anmälningsblankett finns på kommunens hemsida under blanketter. Kontakta oss gärna redan på planeringsstadiet - då finns större chans att du inte behöver göra ändringar i efterhand.

När vi har granskat din anmälan utför vi en inspektion på anläggningen. Om allt är ok kommer du att få ett beslut om att vi lämnar anmälan utan vidare åtgärder alt. med vissa försiktighetsmått.

Avgift

Miljö- och byggavdelningen tar ut en avgift för anmälan enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Om du inte anmäler din verksamhet innan verksamheten sätter igång, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Utebliven anmälan kan också leda till åtal.

Efter att verksamheten anmälts till oss gör vi även en inklassning av verksamheten. Vid inklassningen beslutas tillsynsbehov samt tillsynsavgift för verksamheten, vilket delges genom ett beslut. Tillsynsavgiften tas ut som fast årlig avgift från och med året efter anmälan. I avgiften inräknas förutom själva besökstiden även administrativ tid för bl.a. förberedelser, efterarbete och rapportskrivning.

Bra rutiner förhindrar hälsorisker

Att bada i en bassäng kan innebära en risk att utsättas för smitta som kan orsaka besvär eller sjukdom. Ur hygienisk synpunkt är det därför väsentligt att bakteriekoncentrationen i vattnet alltid är låg. Då är också risken för förekomst av sjukdomsframkallande mikroorganismer liten. För att minimera riskerna är reningen av vattnet, desinfektionsmetoderna och skötseln av anläggningen viktiga. Det är du som driver ett bassängbad som ansvarar för att arbeta med egenkontroll för att minska riskerna för de badande.

I verksamhetsutövarnas egenkontroll ingår som en del att göra vattenanalyser. Resultaten av dessa ska rapporteras till miljö- och byggavdelningen. Smittorisken är beroende av badanläggningens tekniska funktion, kunskap och rutiner hos verksamhetsutövarna samt av badbelastning och badgästernas badbeteende.

Mer information om bassängbad samt tillhörande lagstiftninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan hittas på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-02-06 15.39

Tyck till om sidan