Kontakt

Hygienisk behandling

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta måste du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen.

Exempel på hygieniska behandlingar är medicinsk fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument. Anmälningsplikten gäller även om det är uppsökande/ambulerande verksamhet. Det innebär att du till exempel ska anmäla om du vill erbjuda behandlingar hemma hos kunder, på mässor eller evenemang.

Anmälan

Anmälningsblankett för hygienisk verksamhetPDF finns på kommunens hemsida under blanketter. Kontakta oss gärna redan på planeringsstadiet och redovisa hur ni tänkt göra - då finns större chans att du inte behöver göra ändringar i efterhand. Tänk på att du behöver göra din anmälan senast sex veckor innan du startar verksamheten. Om du startar utan att ha anmält till oss riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Du kan även riskera åtal.

Avgift

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. I vår handläggning ingår bland annat att granska de uppgifter du lämnat in och att ta beslut om försiktighetsåtgärder du ska följa i din verksamhet. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt och att du bifogar efterfrågande uppgifter för att inte förlänga handläggningstiden.

Efter att anmälan är klar gör vi även en inklassning av verksamheten. Vid inklassningen beslutas tillsynsbehov samt tillsynsavgift för verksamheten, vilket delges genom ett beslut. Tillsynsavgiften tas ut som fast årlig avgift från och med året efter anmälan. I avgiften inräknas förutom själva besökstiden även administrativ tid för bl.a. förberedelser, efterarbete och rapportskrivning.

Egenkontroll

Både om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten samt att du har tillräckliga rutiner inom bl.a. städning, rengöring och hygien. Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade.

God hygien är avgörande för att undvika smittspridning, det gäller för såväl lokal och utrustning som för den som utför behandlingen. Genom god handhygien och genom att rengöra, desinficera och sterilisera de arbetsverktyg man ska använda samt hålla lokalen ren minskar riskerna. Mer information om egenkontroll och yrkesmässig hygienisk verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du på Socialstyrelsens hemsida. Läkemedelsverket har information om vad som gäller för tatueringsfärgerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din verksamhet ändras

Om din verksamhet upphör, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten måste du meddela detta till miljö- och byggförvaltningen så fort som möjligt.

Du måste göra en ny anmälan vid byte av lokal eller om nya lokaler tas i bruk.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-07-30 12.01