Kontakt

Hygienisk behandling

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta måste du anmäla detta till miljö- och byggavdelningen.

Exempel på hygieniska behandlingar är fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument.

Anmälan

Anmälningsplikten gäller även om det är uppsökande verksamhete. Det innebär att du till exempel ska anmäla om du vill erbjuda behandlingar hemma hos kunder, på mässor eller evenemang.

Anmälningsblankett för hygienisk verksamhetPDF finns på kommunens hemsida under blanketter. Kontakta oss gärna redan på planeringsstadiet - då finns större chans att du inte behöver göra ändringar i efterhand.

När vi har granskat din anmälan utför vi en inspektion på anläggningen. Om allt ser bra ut kommer du att få ett beslut om att vi lämnar anmälan utan vidare åtgärder alternativt med vissa försiktighetsmått.

Avgift

Miljö- och byggavdelningen tar ut en avgift för anmälan enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Om du inte anmäler din verksamhet innan verksamheten sätter igång, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Utebliven anmälan kan också leda till åtal.

Efter att verksamheten anmälts till oss gör vi även en inklassning av verksamheten. Vid inklassningen beslutas tillsynsbehov samt tillsynsavgift för verksamheten, vilket delges genom ett beslut. Tillsynsavgiften tas ut som fast årlig avgift från och med året efter anmälan. I avgiften inräknas förutom själva besökstiden även administrativ tid för bl.a. förberedelser, efterarbete och rapportskrivning.

Egenkontroll

Både om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten samt att du har tillräckliga rutiner inom bl.a. städning, rengöring och hygien. Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade.

God hygien är avgörande för att undvika smittspridning, det gäller för såväl lokal och utrustning som för den som utför behandlingen. Genom god handhygien och genom att rengöra, desinficera och sterilisera de arbetsverktyg man ska använda minskar riskerna. Mer information om egenkontroll och yrkesmässig hygienisk verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du på Socialstyrelsens hemsida.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-11-08 14.15

Tyck till om sidan