Kontakt

Hygienisk behandling

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta måste du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen.

Exempel på hygieniska behandlingar är medicinsk fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument. Anmälningsplikten gäller även om det är uppsökande/ambulerande verksamhet. Det innebär att du till exempel ska anmäla om du vill erbjuda behandlingar hemma hos kunder, på mässor eller evenemang.

Anmälan

På kommunens hemsida finns en e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du kan anmäla din verksamhet alt. via blankett om du inte har tillgång till e-legitimation. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt och att du bifogar efterfrågande uppgifter för att inte förlänga handläggningstiden. Du behöver göra din anmälan senast sex veckor innan du startar verksamheten.

När vi har granskat din anmälan utför vi normalt ett platsbesök på anläggningen för att titta på lokalerna. Om allt är ok kommer du att få ett beslut om att vi lämnar anmälan utan vidare åtgärder, alternativt med vissa försiktighetsmått.

Om du startar utan att ha anmält till oss riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Du kan även riskera åtal.

Avgift

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan enligt den taxalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som fastställts av kommunfullmäktige.

Efter att anmälan är klar gör vi även en inklassning av verksamheten. Vid inklassningen beslutas tillsynsbehov samt tillsynsavgift för verksamheten, vilket delges genom ett separat beslut. Tillsynsavgiften tas ut som fast årlig avgift från och med året efter anmälan.

Egenkontroll

Du som är ansvarig för en verksamhet med hygienisk behandling ska kontrollera verksamheten och arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens egna kvalitetssystem för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på hälsa och miljö. Det är också ett sätt att se till att verksamheten drivs enligt de lagkrav som finns. Arbetet med egenkontroll i anmälningspliktiga verksamheter ska göras fortlöpande och systematiskt och det ska dokumenteras.

God hygien och rengöring är avgörande för att undvika smittspridning, det gäller både lokal och utrustning samt den som utför behandlingen. Genom god handhygien och genom att rengöra, desinficera och sterilisera de arbetsverktyg man ska använda samt hålla lokalen ren minskar man riskerna.

Egenkontrollen bör bl.a. inkludera rutiner:

  • för upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar,
  • vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människors hälsa,
  • för fortlöpande underhåll av lokaler och inredning,
  • för städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt för kontroll av dessa åtgärder,
  • för hantering och val av kemiska ämnen, och
  • för kommunikation med kunderna.

Mer information om egenkontroll och yrkesmässig hygienisk verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du på Socialstyrelsens hemsida.

Läkemedelsverket har information om vad som gäller för tatueringsfärgerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och den informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ska ges till kunden vid tatuering.

Om din verksamhet ändras

Om din verksamhet upphör, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten måste du meddela detta till miljö- och byggförvaltningen så fort som möjligt.

Du måste göra en ny anmälan vid större förändringar i befintlig verksamhet tex. större ombyggnationer, lokalbyte eller om fler lokaler tas i bruk.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad