Kontakt

Skolverksamhet

Om du ska starta en förskola, skola eller ett fritidshem ska du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen. Du måste också anmäla om du vill göra större förändringar i en befintlig verksamhet eller utöka med nya lokaler. Samma krav gäller för både fristående och kommunala verksamheter.

Anmälan

Anmälningsplikt gäller för följande skolverksamheter: förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, internationell skola.

Anmälningsblankett för skolverksamhetPDF finns på kommunens hemsida under blanketter. Kontakta oss gärna redan på planeringsstadiet och redovisa hur ni tänkt göra - då finns större chans att du inte behöver göra ändringar i efterhand.

När vi har granskat din anmälan utför vi ett platsbesök på anläggningen. Om allt är ok kommer du att få ett beslut om att vi lämnar anmälan utan vidare åtgärder, alternativt med vissa försiktighetsmått.

Avgift

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift för anmälan enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Om du inte anmäler din verksamhet innan verksamheten sätter igång, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Utebliven anmälan kan också leda till åtal.

Efter att verksamheten anmälts till oss gör vi även en inklassning av verksamheten. Vid inklassningen beslutas tillsynsbehov samt tillsynsavgift för verksamheten, vilket delges genom ett beslut. Tillsynsavgiften tas ut som fast årlig avgift från och med året efter anmälan. I avgiften inräknas förutom själva besökstiden även administrativ tid för bl.a. förberedelser, efterarbete och rapportskrivning.

Egenkontroll

Du som är ansvarig för en verksamhet inom skola eller barnomsorg ska kontrollera verksamheten och arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Många barn och ungdomar har i dag problem med allergier och överkänslighet. En bra inomhusmiljö är nödvändig för att underlätta för allergiker och viktig för att förebygga besvär hos alla.

Ni behöver göra en riskbedömning av verksamheten utifrån miljö- och hälsoriskperspektiv. Utifrån riskbedömningen tar man sedan fram rutiner över vad som behöver kontrolleras regelbundet. Dessa rutiner kan skilja sig åt jämfört med arbetsmiljöarbetet men vissa saker kan samköras. Riskbedömning och tillhörande rutiner i egenkontrollen ska vara dokumenterade och kända av personalen. Fuktskador, radon, dålig ventilation, buller och för lite städning är exempel på några av de riskfaktorer som måste kontrolleras. Den lagstifting som styr egenkontrollen är miljöbalken och tillhörande förordningar och föreskrifter.

Mer information om egenkontroll samt tillhörande regelverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan hittas på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-07-30 13.15