Kontakt

Tomtmark & VA-anslutning

Tomtmark

Vid frågor om tomtmark, kontakta tekniska avdelningen, Leif Elvsén.

VA-anslutning

För anslutning till kommunalt vatten och avlopp, kontakta tekniska avdelningen.

Kontakt

Leif Elvsén
Tomtmark & exploatering
Tfn: 0271-570 65

Tekniska avdelningen
Tfn: 0271-570 00 (vx)

Senast uppdaterad 2016-06-15 13.42

Tyck till om sidan