Kontakt

EU:s utvecklingsprogram

Ovanåkers kommun arbetar med EU-projekt som berör landsbygds- och näringslivsutveckling. Grundskolorna har utbyte med andra länder i EU och Voxnadalens gymnasium har internationalisering som ledstjärna.

Central Swedenlänk till annan webbplats

Ovanåkers kommun deltar i ett Brysselkontor som är ett samarbete mellan Gävleborg, Dalarna och Örebro län. Vårt Brysselkontor heter Central Sweden och finns på Rue Luxembourg 3 i Bryssel.
Brysselkontoret ger vägledning och stöd vid projektidéer, hjälper till att hitta partners, marknadsför vår region i Europa, ordnar studiebesök vid EU:s olika institutioner. Central Sweden bevakar och företräder våra län i samband med aktiviteter, som informations- och kontaktseminarier, inom nätverk och organisationer i Bryssel.

Enterprise Europe Networklänk till annan webbplats, EU-rådgivning till företag
Svenska företag kan med hjälp av ett nytt europeiskt nätverk av servicekontor dra nytta av EU:s inre marknad och möjligheter till finansiering av samarbets- och forskningsprojekt. Du kan också lättare etablera affärskontakter med Europa och övriga världen. Hör av dig till Marie tfn 0243-734 21.
Europa Direkt Gävle länk till annan webbplatssom ligger vid Stadsbiblioteket i Gävle svarar på allmänna EU-frågor.

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som får stöd genom EU:s fonder. Tommy Swahn är t.f. verksamhetsledare för Leader Hälsingebygdenlänk till annan webbplats och kontoret finns på Hedenområdet i Bollnäs. En ny programperiod planeras för 2015-2020.

Regionala fonden

Mål 2 Norra Mellansverigelänk till annan webbplats ger medel till projekt som ger konkurrenskraft och sysselsättning.

Kontakta Tillväxtverket i Gävle länk till annan webbplatsför mer information om programmet för Norra Mellansverige. En ny programperiod pågår 2014-2020.

Sociala fonden

Som företagare kan du söka EU-medel för analys- och kompetenshöjning av anställda. Det finns även möjligheter att söka medel för projekt som arbetar med långtidsarbetslösa, sjukskrivna och andra personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.
Kontakta ESF-rådet "Norra Mellansverige" i Gävlelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En ny programperiod pågår 2014-2020.

Det finns EU-medel att söka i Sverige genom strukturfonderna. Regionala fonden hanteras av Tillväxtverket på Hattmakargatan 6 i Gävle. I samma lokaler finns Sociala fondens personal som arbetar med kompetensfrågor för företag, offentliga organisationer och personer som varit långvarigt borta från arbetsmarknaden.
Normalt krävs 50 % i medfinansiering från offentliga organisationer och EU ger max 50 % i bidrag till projektkostnaden. Regionala fonden ger som regel medel till större samverkansprojekt mellan kommuner, andra offentliga myndigheter och privata aktörer.

Kontakt

Leader Hälsingebygden

Tommy Swahn
Tfn 0278-62 61 70
Mobil 070-180 38 86
E-post tommy.swahn@leaderhalsingebygden.se

Senast uppdaterad 2019-10-08 10.30

Tyck till om sidan