Vad kan du arbeta med hos oss?

Socialförvaltningens främsta uppgift är att hjälpa människor som på grund av exempelvis ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska problem eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp.

Någonting som de flesta inte vet om, är att socialtjänsten består av flera olika verksamheter och att socialförvaltningen med sina ca 460 anställda är en av kommunens största arbetsgivare och erbjuder en mängd olika jobb som ex. socialsekreterare och biståndsbedömare, habiliteringspersonal, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, chefer och många, många fler.

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun är uppdelad i tre verksamhetsområden; omvårdnadsenheten (bl.a. hemtjänst och äldreboenden), omsorgsenheten (arbete med människor med olika funktionsnedsättningar) samt individ- och familjeomsorgen (som arbetar med bl.a. sociala barn- och ungdomsfrågor, flykting- och integration, missbruk och beroendeproblematik samt ekonomisk stöd i form av försörjningsstöd).

Här följer en förteckning över några av de yrken som du kan arbeta som hos oss:

Ledning/stab

 • Socialchef
 • Verksamhetschef
 • Biståndschef
 • IT-koordinator
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Metod- och kvalitetsutvecklare
 • Nämndsekreterare
 • Assistent

Individ- och familjeomsorgen

 • Enhetschef
 • Boendestödjare
 • Öppenvårdspersonal
 • Praktiksamordnare
 • Integrationssamordnare
 • Socialsekreterare
 • Behandlingsassistent
 • Integrationshandledare
 • Assistent
 • HVB-hem

Hälso- och sjukvården

 • Enhetschef
 • Sjuksköterska
 • Distriktssköterska
 • Sjukgymnast
 • Arbetsterapeut
 • Rehabassistent

Ovårdnadsenheten

 • Enhetschef
 • Undersköterska
 • Omvårdnadspersonal
 • Larmtelefonsamordnare
 • Schemansamordnare
 • Assistent

Omsorgsenheten

 • Enhetschef
 • Habiliteringspersonal
 • Personlig assistent

Personalpool

 • Enhetschef
 • Undersköterska
 • Vårdbiträde
 • Assistent

Biståndsenheten

 • Biståndshandläggare
 • LSS-handläggare

Övriga

 • Anhörigsamordnare
 • Tolk

Senast uppdaterad 2018-11-09 16.08

Tyck till om sidan