Kontakt

God man/förvaltare

Många människor har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och sörja för personliga angelägenheter. Utifrån detta finns det idag ett stort behov av godemän och förvaltare med olika kompetenser och erfarenheter.

Det är inte en anställning utan ett uppdrag där ett arvode, rese och kostnadsersättning betalas ut på årsbasis. Uppdraget kräver att man är rättrådig, väl erfaren i svenska samhället samt intresserad av att hjälpa en medmänniska. För detta gör Överförmyndaren en vandelsprövning ( bland annat genom kontroll hos kronofogden och rikspolisstyrelsen)

Tid per månad varierar beroende på uppdragets art men det kan röra sig om 4-6 timmar per månad.

Är du intresserad kan du läsa mer om uppdraget och när den grundutbildning som erbjuds kommer hållas under året.

Om du har frågor eller funderingar ring 0278-250 04 måndag-torsdag kl. 10-12 och fredag kl. 11-12 eller maila oss på overformyndare@bollnas.se

Lön: arvode, rese och kostnadsersättning betalas ut på årsbasis.

Ansökan senast: löpande

Kontakt

Telefontider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00
Fredag kl. 11.00-12.00
Tfn 0278-250 04
Fax 0278-252 03
overformyndare@bollnas.se

Senast uppdaterad 2019-10-01 08.27