Kontakt

Resursenheten

Resursenheten är en intern bemanningsenhet för äldre- och handikappomsorgen. Målet för resursenheten är att samordna vikarieanskaffningen och göra den flexibel och kostnadseffektiv.

Resursenheten består av ett antal tillsvidareanställda som arbetar på enstaka turer i de olika verksamheterna. Vi har även timanställda som går in när de ordinarie inte räcker till.

Om du är intresserad av att bli en av våra medarebetare kan du kontakta resursenheten på e-post resursen@ovanaker.se eller telefon 0271-572 41. Du kan även fylla i nedanstående intresseanmälningsformulär.

Intresseanmälan

Har du körkort för manuell växellåda? * (obligatorisk)
Har du körkort för manuell växellåda?


Vem är du? Varför gör du intresseanmälan? Vilka egenskaper har du som gör dig intressant för oss? Skriv ditt personliga brev här.
Samtycke * (obligatorisk)
I enlighet med de regler kring datalagring som finns krävs att du ger ditt medgivande för att kunna anmäla ditt intresse till resursenheten.
Samtycke

Observera!
Om du blir aktuell för arbete och du har körkort vill vi att du tar med dig detta och visar upp i samband med att anställningsavtal undertecknas.

Integritetsvillkor

Ovanåkers kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Detta för att kunna hantera din intresseanmälan samt en eventuell rekrytering och bemanningen hos resursenheten. Vi använder de uppgifter som du angivit vid registreringen (d.v.s. personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress) samt och i vissa fall från arbetsgivarens personalsystem. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är alltså att behandlingen är nödvändig för att du ska kunna göra intresseanmälan om jobb till Resursenheten.

Dina uppgifter kommer att sparas tillsvidare.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx).

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt och har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.ovanaker.se/personuppgifter

Kontakt

Enhetschef

Carina Uppegård
Tfn 0271-571 29
E-post carina.uppegard@ovanaker.se

Assistent

Ulrica Nordahl-Olsson
Tfn 0271-572 41
E-post resursen@ovanaker.se

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 06.45-15.45
Fredag kl. 06.45-15.30

Besöksadress

Unnesvägen 6 B
828 33 Edsbyn

Postadress

Ovanåkers kommun
Resursenheten
828 80 Edsbyn

Senast uppdaterad 2019-09-03 14.36

Tyck till om sidan