Kontakt

Vikarie inom vård och omsorg

Som vikarie hos oss får du ett meningsfullt arbete och en möjlighet att göra skillnad i vardagen för andra människor genom ditt arbete. Hos oss finns omväxlande, roliga, spännande och utvecklande jobb med goda framtidsutsikter. När du jobbar extra hos oss får du ett stimulerande jobb med massor av mänsklig kontakt, som ger dig erfarenheter för livet med möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser och knyta värdefulla kontakter.

Resursenheten är en intern bemanningsenhet för omvårdnads- och omsorgsenheten. Målet för resursenheten är att samordna vikarieanskaffningen och göra den flexibel och kostnadseffektiv.

Resursenheten består av ett antal tillsvidareanställda som arbetar på enstaka turer i de olika verksamheterna. Vi har även timanställda som går in när de ordinarie inte räcker till.

Som vikarie ersätter du ordinarie personal när de har frånvaro av olika skäl. Du bör därför trivas med ett flexibelt arbetssätt, då du ibland med kort varsel blir bokad på verksamheter för att arbeta där under en eller flera tillfällen.

Att arbeta som timavlönad vikarie hos oss ger dig möjlighet att få erfarenhet från olika arbetsplatser och knyta värdefulla kontakter. Du påverkar själv i hög grad ditt schema och har alltså stor frihet när det gäller din tid. Du kan jobba på dagtid, kvällar, helger och på vissa enheter även nätter.

Intresseanmälan

Har du körkort för manuell växellåda? * (obligatorisk)
Har du körkort för manuell växellåda?


Vem är du? Varför gör du intresseanmälan? Vilka egenskaper har du som gör dig intressant för oss? Skriv ditt personliga brev här.
Samtycke * (obligatorisk)
I enlighet med de regler kring datalagring som finns krävs att du ger ditt medgivande för att kunna anmäla ditt intresse till resursenheten.
Samtycke

Observera!
Om du blir aktuell för arbete och du har körkort vill vi att du tar med dig detta och visar upp i samband med att anställningsavtal undertecknas.

Integritetsvillkor

Ovanåkers kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Detta för att kunna hantera din intresseanmälan samt en eventuell rekrytering och bemanningen hos resursenheten. Vi använder de uppgifter som du angivit vid registreringen (d.v.s. personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress) samt och i vissa fall från arbetsgivarens personalsystem. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är alltså att behandlingen är nödvändig för att du ska kunna göra intresseanmälan om jobb till Resursenheten.

Dina uppgifter kommer att sparas tillsvidare.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx).

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt och har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.ovanaker.se/personuppgifter

Kontakt

Enhetschef

Carina Uppegård
E-post carina.uppegard@ovanaker.se

Assistent

Ulrica Nordahl-Olsson
E-post resursen@ovanaker.se

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 06.45-15.45
Fredag kl. 06.45-15.30

Besöksadress

Unnesvägen 6 B
828 33 Edsbyn

Postadress

Ovanåkers kommun
Resursenheten
828 80 Edsbyn

Senast uppdaterad 2020-12-01 14.03