Kontakt

Mötesanteckningar

Här finns de senaste mötesanteckningarna från Näringslivsrådet

Kontakt

Näringslivskontoret

Tfn 0271-570 00 vx
E-post naringslivskontoret@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2017-09-15 16.06

Tyck till om sidan