Kontakt

Avgifter och regler för förskola och fritidshem

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i familjen, antalet placerade barn samt även schematider när det gäller 3-5 åringar (allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år).

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Isabel Berggren
Tfn 0271-570 20
E-post: barnomsorg@ovanaker.se


Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.