Kontakt

Föräldraenkät för förskolor

Ett barn sitter i en rutschkana med ryggen till

Varje år genomförs en enkätundersökning för att vi ska få en uppfattning om vad du som förälder tycker om verksamheten både på kommunens samt våra enskilda förskolor.

Enkäten riktar sig till alla föräldrar som har en förskoleplats. Lämna ett svar per placerat barn.

Enkäten har ett antal påståenden som du ska ta ställning till och du markerar det svarsalternativ som stämmer med din uppfattning. I enkäten finns det även möjlighet att skriva en egen kommentar. Detta är naturligtvis frivilligt.

Enkäten är anonym och den är öppen mellan 8 april till 3 maj.

Tack för att du vill vara med och påverka!

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Veronica Blomberg
Tfn 0271-570 20
E-post: veronica.blomberg@ovanaker.se

Telefontid

Måndag - tisdag kl. 13.00 - 16.00
Onsdag - torsdag kl. 08.00 - 12.00

Besökstid

Drop-in måndagar kl. 14.00 - 16.00. Utöver det ska tid bokas.

Senast uppdaterad 2019-08-29 08.19

Tyck till om sidan