Kontakt

Före Bornholmsmodellen

Före Bornholmsmodellen arbetar vi med en gång per läsår, antingen vår eller höst, då vi har det som tema på våra samlingar.

Detta är ett material som sammanställts av Görel Sterner och Ingvar Lundberg. Det förbereder vägen till läs- och skrivinlärningen genom att systematiskt öka barnens språkliga medvetenhet.

Boken innehåller 25 språksamlingar för barn i åldern 2-6 år, 10 för de yngre barnen och 15 för de äldre, med direkta förslag på lekar, sånger och övningar. Barnen utvecklar förmågan att resonera och argumentera och övar upp sin uppmärksamhet, koncentration och uthållighet.

Skolan följer sedan upp med "Bornholmsmodellen", ett materiel som i första hand är utformad för förskoleklassens 6-åringar, och som mer direkt är en förberedelse inför läs- och skrivinlärning

boken före bornholmsmodellen

Kontakt

Kullens förskola

Tfn 0271-574 04
Mob 073-270 68 96
E-post kullens.personal@ovanaker.se

Personal

Hanna Ekström
Kajsa Ehn
Eva Gunnarsson
Sara Olofsson

Rektor

Irina Eng
Tfn 0271-574 05
E-post irina.eng@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-10-31 08.58