Kontakt

Modersmål

Vi tänker använda oss av musik/sånger för att stärka barnens modersmål

Vi försöker använda oss av bibliotek och teknik så som Ipad för att översätta och använda oss av andra språk mera.

Kontakt

Senast uppdaterad 2018-05-31 08.56

Tyck till om sidan