Kontakt

STOPP

VÄRDEGRUNDSARBETE för Igelkottar och Älgar sept-18

TEMA: STOPP

Boken STOPP

Vi arbetar med värdegrundsmaterialet: Kanin och Igelkott. Det finns flera olika kompisböcker, där man lyfter olika situationer. Nu arbetar vi med:STOPP.

Vi väljer att arbeta med detta på olika sätt som ex. lekar, läsning av böcker, skapande m.m

Hur säger man nej på ett bra sätt? Hur ska man göra när någon är ledsen? Hur gör man någon annan glad? Hur säger man förlåt?

Utdrag från vår läroplan Lpfö98:

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och att försöka förstå andras perspektiv

Utdrag från barnkonventionen:

  • Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.
  • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Text

Kontakt

Befattning

Förnamn Efternamn
Tfn
E-post

Senast uppdaterad 2018-09-25 10.40

Tyck till om sidan