Kontakt

VÄRDEGRUNDSARBETE Örnar sept-18

TEMA: SAMARBETA


Samarbeta


Vi arbetar med värdegrundsmaterialet: Kanin och Igelkott. Det finns flera olika kompisböcker, där man lyfter olika situationer. Nu arbetar vi med SAMARBETA.

Vi väljer att arbeta med detta på olika sätt som ex. lekar, läsning av böcker, skapande m.m. Vårt arbete med kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

Hur är man en bra kompis? Hur ska man göra när man gjort någon ledsen? Hur gör man någon annan glad? Hur säger man förlåt?

Utdrag från vår läroplan Lpfö98:

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  • Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
  • Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och att försöka förstå andras perspektiv.

Utdrag från barnkonventionen:

  • Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter och känslor.
  • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  • Skapa en miljö som sätter varje barn i centrum. En miljö där varje barn ”utvecklar en respekt för de mänskliga rättigheterna”, att barn inte bara lär sig om de mänskliga rättigheter, utan att de lär sig de attityder som innefattas av dessa och tar med sig dessa värderingar även utanför förskolan. Mänskliga rättigheter är inget som bara ska vara en del av skolan utan ett synsätt som ska prägla hela samhället.

Kontakt

Befattning

Förnamn Efternamn
Tfn
E-post

Senast uppdaterad 2018-09-25 10.57

Tyck till om sidan