Kontakt

Blåklockan

Här jobbar Maria, Åsa, Marie och Fanny. Här går barnen i åldrarna 1-3 år.

En dag på Blåklockan

Varje förmiddag har vi samling tillsammans, vi sjunger sånger där vi övar både motorik, matematik och språk. Samlingen avslutas med fruktstund.

Vi leker ute på gården minst en gång om dagen.

På måndagar har vi sångstund tillsammans med Prästkragens barn i stora lekhallen.

Vi arbetar även med materialet Före Bornholmsmodellen, ett material som stärker barns språk och främjar deras läs- och skrivutveckling.

Gruppverksamhet

För att få mer tid för varje barn och kunna följa dem i deras egen utveckling har vi delat in oss i mindre grupper, grupperna vi har är:

Blåbärsgruppen- För barn födda -18

Lingongruppen- För barn födda -19

Tre dagar i veckan: tisdagar, onsdagar och torsdagar har vi grupp. Grupperna planerar vi utifrån läroplanens mål och utifrån barnens intressen. Det kan exempelvis vara rörelse, skapande, sagostunder, matematik eller naturkunskap.

Kontakt

Blåklockan

Telefon: 0271-573 44
Mobil: 073-079 13 46

E-post
nordanangsforskola@ovanaker.se

Rektor

Katarina Selin
Telefon: 0271- 574 01
E-post: katarina.selin@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.