Kontakt

Blåklockan

På Blåklockan jobbar Maria, Åsa, Marie och Karolina. Här går barnen i åldrarna 1-3 år.

En dag på Blåklockan

Kl. 6.00-7.30 De första barnen kommer till förskolan

Kl. 8.00 Frukost
Efter frukosten sover en del barn och med de som är vakna så kan vi bland annat sjunga, ha en sagopåse, leka och upptäcka världen på vår avdelning.

Ca kl. 9.30 Samling med sång eller saga och frukt.

Ca kl. 10.00 Utevistelse (olika dagar)

Kl. 11.15 Lunch och därefter sovstund för några av barnen, alla sover ute i sina vagnar.

Kl. 14.30 Mellanmål.

Eftermiddagen leker vi inne eller ute allt utifrån barnens intresse och behov just den dagen.

När det är småbarns behov som styr riktar vi in oss mycket på motoriken och språket. Ute övar barnen grovmotoriken otroligt bra, men även språket övar vi naturligt vid exempelvis av- och påklädning.

Vi har gruppverksamhet i två grupper anpassad efter barnens behov.

Under vårterminen kör vi med Före Bornholmsmodell under 10 v för de äldsta barnen. Det stärker deras deras språk och främjar läs/skrivutvecklingen.

På tisdagar har vi sångstund i stora lekhallen tillsammans med Prästkragen.​

Kontakt

Senast uppdaterad 2020-08-24 14.03