Kontakt

Blåklockan

På Blåklockan jobbar Maria, Åsa, Marie och Karolina. Här går barnen i åldrarna 1-3 år.

En dag på Blåklockan

Kl. 6.00-7.30 De första barnen kommer till förskolan

Kl. 8.00 Frukost
Efter frukosten sover en del barn och med de som är vakna så kan vi bland annat sjunga, ha en sagopåse, leka och upptäcka världen på vår avdelning.

Ca kl. 9.30 Samling med sång eller saga och frukt.

Ca kl. 10.00 Utevistelse (olika dagar)

Kl. 11.15 Lunch och därefter sovstund för några av barnen, alla sover ute i sina vagnar.

Kl. 14.30 Mellanmål.

Eftermiddagen leker vi inne eller ute allt utifrån barnens intresse och behov just den dagen.

När det är småbarns behov som styr riktar vi in oss mycket på motoriken och språket. Ute övar barnen grovmotoriken otroligt bra, men även språket övar vi naturligt vid exempelvis av- och påklädning.

Vi har gruppverksamhet i två grupper anpassad efter barnens behov.

Under vårterminen kör vi med Före Bornholmsmodell under 10 v för de äldsta barnen. Det stärker deras deras språk och främjar läs/skrivutvecklingen.

På tisdagar har vi sångstund i stora lekhallen tillsammans med Prästkragen.​

Kontakt

Nordanängs förskola

Telefon:

Blåklockan 0271-573 44
073-079 13 46

Prästkragen 0271-573 45
073 079 23 94

Daggkåpan 0271-573 34
070-600 11 96

Smörblomman 0271-573 35
070-600 72 93

E-post nordanangsforskola@ovanaker.se

Rektor

Anders Bastbacken
Tfn 0271-574 01
E-post anders.bastbacken@ovanaker.se

Besöksadress

Trädgårdsgatan 19
822 31 Alfta

Senast uppdaterad 2020-08-24 14.03