Kontakt

Daggkåpan

Daggkåpan är en avdelning som öppnades september -18 och håller till i en modul tillsammans med Smörblomman ute på den gemensamma gården.

Här jobbar Harriet, Britt-Marie och Helene. Vi har för tillfället 11 barn inskrivna födda år -15.

Invigning av modulen

 
Lite av vår vardag

Våra mål är värdegrunden och naturen som vi lägger stor vikt på. Förskolans läroplan och vår egen verksamhetsplan styr även vår verksamhet.

Varje dag har vi fruktsamling på förmiddagen. Samlingen innehåller rim, ramsor, sånger och/eller så leker vi lite matematik. Efter lunchen läser vi alltid för barnen.
Måndagar har vi samlingen tillsammans med Smörblomman (barnen födda -13 och -14) så det blir en gemensam och större sångsamling.

Minst 3 dagar i veckan har vi styrd gruppverksamhet som uppskattas mycket av barnen. Vad vi gör styrs av vår verksamhetsplan och förskolans läroplan. Vi lyssnar även mycket på barnen och försöker tillmötesgå deras idéer.

Under hösten lägger vi stor vikt på matematik t.ex. genom vardagsmatematik, former och bordsvärd samt rörelse genom mycket utevistelse, skogsdagar, bad och styrd inomhusrörelse.

Under vårterminen arbetar vi med "före Bornholmsmodellen" för att stärka barnens språk och främja deras läs och -skrivutveckling.

Kontakt

Nordanängs förskola

Tfn 0271- 57335
Mobil 070- 600 72 93
E-post nordanangsforskola@ovanaker.se

Förskolechef
Anders Bastbacken
Tfn 0271-574 01
E-post anders.bastbacken@ovanaker.se

Besöksadress
Trädgårdsgatan 19
822 31 Alfta

Senast uppdaterad 2019-05-03 13.31

Tyck till om sidan