Kontakt

Daggkåpan

Daggkåpan är en avdelning som håller till i en modul tillsammans med Smörblomman ute på den gemensamma gården.
Här jobbar Helene, Ingela och Sara. Här går barnen i åldrarna 3-5 år.

Utsidan av modulen
Utsidan av modulen

Invigning av modulen

 
Lite av vår vardag

Våra mål är värdegrunden och utemiljön som vi ska arbeta lite extra med under året.

Varje dag har vi fruktsamling på förmiddagen. Samlingen innehåller rim, ramsor, sånger och/eller så leker vi lite matematik. Efter lunchen läser vi alltid för barnen.

Minst 3 dagar i veckan har vi styrd gruppverksamhet som uppskattas mycket av barnen. Vad vi gör styrs av vår verksamhetsplan och förskolans läroplan. Vi lyssnar även mycket på barnen och försöker tillmötesgå deras idéer.

Under vårterminen arbetar vi med "före Bornholmsmodellen" för att stärka barnens språk och främja deras läs- och skrivutveckling.

Kontakt

Daggkåpan

Telefon: 0271-573 34
Mobil: 070-600 11 96

E-post
nordanangsforskola@ovanaker.se

Rektor

Katarina Selin
Telefon: 0271- 574 01
E-post: katarina.selin@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.