Kontakt

Prästkragen

På Prästkragen jobbar Agneta, Ingela, Hanna, Anna och Lisa. Här går barnen i åldrarna 1-3 år.

Varje dag har vi en fruktsamling på förmiddagen där vi får in lite matematik, sång och rörelse. Efter lunchen läser vi för de barn som inte ska sova.
Vi leker ute minst en gång om dagen.

Måndagar har vi gemensam sångsamling med Blåklockan i stora lekhallen.

I 10 veckor under vårterminen arbetar vi med Före Bornholmsmodellen, det är ett material som stärker barnens språk och främjar deras läs- och skrivutveckling.

Gruppverksamhet

För att kunna se varje enskilt barn har vi delat upp oss i två grupper på Prästkragen.

Pedagogerna växlar mellan grupperna beroende på hur vi jobbar och vi planerar aktiviteterna utifrån vår verksamhetsplan och förskolans läroplan.

Grupperna har aktiviteter två gånger i veckan. Då har vi bland annat gymnastik/rörelse, skapande, drama, sagostunder och matematik.

Kontakt

Prästkragen

Telefon: 0271-573 45
Mobil: 073-079 23 94

E-post
nordanangsforskola@ovanaker.se

Rektor

Katarina Selin
Telefon: 0271- 574 01
E-post: katarina.selin@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.