Kontakt

Prästkragen

På Prästkragen jobbar Agneta, Ingela, Hanna, Anna och Lisa. Här går barnen i åldrarna 1-3 år.

Varje dag har vi en fruktsamling på förmiddagen där vi får in lite matematik, sång och rörelse. Efter lunchen läser vi för de barn som inte ska sova.

Vi leker ute minst en gång om dagen.

Tisdagar har vi gemensam sångsamling med Blåklockan i stora lekhallen.

I 10 veckor under vårterminen arbetar vi med Före Bornholmsmodellen, det är ett material som stärker barnens språk och främjar deras läs- och skrivutveckling.

Gruppverksamhet

För att kunna se varje enskilt barn har vi delat upp oss i två grupper på Prästkragen.

Pedagogerna växlar mellan grupperna beroende på hur vi jobbar och vi planerar aktiviteterna utifrån vår verksamhetsplan och förskolans läroplan.

Grupperna har aktiviteter två gånger i veckan. Då har vi bland annat gymnastik/rörelse, skapande, drama, sagostunder och matematik.

Kontakt

Nordanängs förskola

Telefon:

Blåklockan 0271-573 44
073-079 13 46

Prästkragen 0271-573 45
073 079 23 94

Daggkåpan 0271-573 34
070-600 11 96

Smörblomman 0271-573 35
070-600 72 93

E-post nordanangsforskola@ovanaker.se

Rektor

Anders Bastbacken
Tfn 0271-574 01
E-post anders.bastbacken@ovanaker.se

Besöksadress

Trädgårdsgatan 19
822 31 Alfta

Senast uppdaterad 2020-10-07 09.41