Kontakt

Inskolning

Målet med inskolningen är att pedagogerna har skapat en positiv relation till barnet och fått barnets förtroende. Målet är också att du som förälder ska känna dig väl mottagen och trivas.

Vi har fem dagars inskolning mellan kl. 9.15–12.00 där en förälder är med hela tiden och sköter sitt barn. Vi pedagoger finns runt omkring och får lära känna barnet i lugn och ro. I slutet av veckan kan föräldern gå ifrån korta stunder.

Vi upplever det som att barnet blir väldigt tryggt i vår miljö då det tillbringar många timmar med en förälder här och får utforska allt i sin egen takt. Dessutom får föräldern en bra inblick i hur en dag på förskolan ser ut och lära känna oss pedagoger bättre.

Uppföljningssamtal

Samtalet avslutar inskolningsperioden och blir början på ett fortsatt samarbete kring barnet.

Kontakt

Nordanängs förskola

Tfn 0271-559 28
E-post nordanangsforskola@ovanaker.se

Förskolechef

Anders Bastbacken
Tfn 0271-574 01
E-post anders.bastbacken@ovanaker.se

Besöksadress

Trädgårdsgatan 19
822 31 Alfta

Senast uppdaterad 2019-01-21 13.37

Tyck till om sidan