Kontakt

Inskolning

Målet med inskolningen är att pedagogerna har skapat en positiv relation till barnet och fått barnets förtroende. Målet är också att du som vårdnadshavare ska känna dig väl mottagen och trivas.

Inskolningen är individuell för varje barns behov, men detta är några av våra riktlinjer.

Vecka 1: Vi har inskolningen mellan kl. 09.15–12.00 (med undantag för onsdagen då tiden är 09.15-14.00). En vårdnadshavare är med hela tiden och har huvudansvaret för barnet. Vi pedagoger finns runt omkring och får lära känna barnet och vårdnadshavaren i lugn och ro. I slutet av veckan får du gå ifrån kortare stunder.

Vecka 2: Under denna vecka vill vi att ni vårdnadshavare är lättillgängliga ifall barnet behöver längre tid för inskolning.

Vi upplever det som att barnet blir väldigt tryggt i vår miljö då det tillbringar många timmar med en förälder här och får utforska allt i sin egen takt. Dessutom får ni vårdnadshavare en bra inblick i hur en dag på förskolan ser ut och lära känna oss pedagoger bättre.

Uppföljningssamtal

Efter inskolningsperioden erbjuds vårdnadshavare ett uppföljningssamtal som blir början på ett fortsatt samarbete kring barnet.

Kontakt

Senast uppdaterad