Kontakt

Tellus förskola

Tellus förskola ligger centralt i Alfta i f.d. lågstadiebyggnaden vid Alftaskolan. Våran gård består av gräsmatta, asfalt och grus som inbjuder till många rörelselekar vi har även tillgång att vara på skolans gård. Det finns sandlåda, gungor, klätterställning, lekstuga och annat lekmaterial som stimulerar barnens fantasi och lekar. Vi har också nära till skog och mark, bibliotek, simhall, bussar, pulkabacke och skridskobana.

Förskolan är 1,5 avdelnings förskola med plats för 30 st barn i åldern 1-5 år. Vi har valt att dela upp barnen i två olika grupper, Pluto där dem yngsta barnen är 1-2 år. Jupiter är där dem äldsta barnen 3-5 åringar. Frukost, lunch och mellanmål äter vi tillsammans. Personalen består av tre 100 % tjänster, två stycken 75% tjänster, en 50% tjänst.Tjänsterna är fördelade på 4 st förskollärare och 2st barnskötare.

Alla barn som sover middag, sover ute i sina egna vagnar. Se till att barnen har bra kläder att sova i samt bäddat i vagnen. Våran köldgräns är -15 grader.

Vi får vår lunchmat från Alftaskolans kök. Frukost, mellanmål, dukning och disk sköter vi själva i personalgruppen. Förskolan städas varje dag. Läs vår matsedel.

Föräldrar är viktiga för oss

Vi bjuder in till en förtroendefull dialog med föräldrar så att de får tillit till oss. Detta gör vi genom att på hösten bjuda in till papapfrukost och på våren bjuda in mammor till mammafrukost, utvecklingssamtal som erbjuds två gånger per år, luciafirande, sommaravslutning.

Vår målsättning är att barnen ska vara trygga med oss vuxna och i barngruppen. Vi vill att barnen ska ha roligt och trivas och att de gärna vill komma till oss på förskolan. Vi vill erbjuda aktiviteter och olika material som stimulerar barnens utveckling och fantasi.

I vår verksamhet arbetar vi just nu med språket och grundfärgerna, samt allas likavärde. Vi arbetar mycket med svenska språket och anpassar våra metoder till att många barn har ett annat modersmål än svenska. Vi jobbar mycket med språket, genom Bornholmssamlingar, som vi har varje dag tillsammans med barnen. Färg och form, klippa och klistra ingår också i verksamheten, liksom den fria leken där barnens egen fantasi får stort utrymme. Vi försöker besöka biblioteket en gång i månaden, vi går till simhallen med de äldsta barnen två gånger i månaden.

Hos oss är alla språk och kulturer en tillgång. Vi ser alla olikheter som en tillgång och vi välkomnar pedagoger med annan etnisk bakgrund, vi har idag en pedagog som talar arabiska och svenska.

Vi på förskolan har en plan för arbeta mot diskriminering och kränkande behandling.

Under planeringsdagar och sommarsemestern samarbetar vi med övriga förskolor i Alfta. Vi har även gemensamma aktiviteter så som höstkul, vårruset och förskolansdag.

Grundfakta

Vi har plats för 30 barn hos oss på Tellus.

Läroplan

Här kan du läsa läroplanen för Tellus förskola.länk till annan webbplats

Kontakt

Senast uppdaterad 2019-06-13 12.43

Tyck till om sidan