Kontakt

Tellus förskola

Tellus förskola ligger centralt i Alfta i f.d lågstadiebyggnaden vid Alftaskolan. Förskolan har plats för ca 42 barn i åldrarna 1- 5 år fördelande på tre avdelningar: Pluto: 1-2 åringar, Jupiter: 2-3 åringar, Satelliten: 4-5 åringar.

I augusti flyttar Tellus förskola hela verksamheten till nya lokaler på Skogsbackens förskola.

På Tellus förskola arbetar vi för att alla barn ska känna sig trygga och trivas och vi vill att barnen ska tycka att det är roligt att vara hos oss på förskolan. Leken är en betydelsefull del i undervsiningen och vi erbjuder en pedagogisk miljö där barnens egen fantasi ges stort utrymme i den fria leken, samt aktiviteter och lek- och lärmaterial som stimulerar barnens utveckling och lärande. Vårt arbete utgår från förskolans läroplan och omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet genom att vi anpassar utbildningen utifrån barnens behov och intressen. Vi erbjuder barnen en varierande miljö och aktiviteter i olika samanhang under sin vistelse i förskolan.

Förskolans gård har stora ytor som inbjuder till rörelselekar samt lekredskap och material som stimulerar barnens utveckling av motorik och rörelseförmåga. Vi har även tillgång till skolans gård och under vintertid har vi tillgång till isbana och skidspår. Förskolans centrala läge gör att vi har nära till simhall, kontinuerligt gör besök till bibliotek och samtidigt har vi gångavstånd till skogen dit vi går varje vecka.

Vi lägger stort fokus på värdegrundsarbete samt på språk och kommunikation. Vi anpassar våra metoder till barn med annat modersmål än svenska. På Tellus förskola ser vi alla språk och kulturer som berikande och vi ser olikheter som en tillgång. Hos oss blir alla barn sedda och vi arbetar för att barnen ska känna gemenskap och delaktighet.

Avdelningarna samarbetar vid öppning och stängning men också regelbundet vid andra tillfällen. Det bidrar att barnen känner sig trygga med alla pedagoger.

Välkommen att kontakta oss för ett besök!

Kontakt

Tellus förskola

Tfn: Satelliten 070-224 53 97
Tfn: Jupiter 073-270 68 98
Tfn : Pluto 073-06713 94

E-post tellusforskola@utb.ovanaker.se

Rektor

Irina Eng
Tfn 0271-574 05
E-post irina.eng@ovanaker.se

Besöksadress

Skolgatan 6 E
822 30 Alfta

Senast uppdaterad