Kontakt

Tellus förskola

Tellus förskola ligger centralt i Alfta i f.d. lågstadiebyggnaden vid Alftaskolan. Våran gård består av gräsmatta, asfalt och grus som inbjuder till många rörelselekar vi har även tillgång att vara på skolans gård. Det finns sandlåda, gungor, klätterställning, lekstuga och annat lekmaterial som stimulerar barnens fantasi och lekar. Vi har också nära till skog och mark, bibliotek, simhall, bussar och pulkabacke. Under hösten 2019 påbörjas renovering av utegården. Under denna tiden kan det då upplevas lite rörigt på gården. Mer info kommer till vårdnadshavare.

Förskolan är 1,5 avdelnings förskola med plats för 30st barn i åldern 1-5 år. Vi har valt att dela upp barnen i två olika grupper, Pluto där dem yngsta barnen är 1-2 år, det är i dagsläget 11barn inskrivna där. Jupiter är där dem äldsta barnen 3-5 åringar, det är i dagsläget 19barn inskrivna där.

Frukost, lunch och mellanmål äter vi tillsammans.

Personalen på vardera avdelning består av;
Pluto har två 100% tjänster samt en 75% tjänst, fördelat på en förskollärare och två barnskötare.
Jupiter har en 100% tjänst samt två 75% tjänst, fördelat på två förskollärare och en barnskötare.

Alla barn som sover middag, sover ute i sina egna vagnar. Se till att barnen har bra kläder att sova i samt bäddat i vagnen för olika väder. Våran köldgräns är -15 grader.

Vi får vår lunchmat från Alftaskolans kök. Frukost, mellanmål, dukning och disk sköter vår extratjänst. Förskolan städas varje dag.

Matsedel för Tellus förskola

Föräldrar är viktiga för oss

Vi bjuder in till en förtroendefull dialog med föräldrar så att de får tillit till oss. Detta gör vi genom att på hösten och våren bjuda in till föräldrafika, utvecklingssamtal erbjuds två gånger per år. Vi har även luciafirande och sommaravslutning som föräldrar får delta i.

Vår målsättning är att barnen ska vara trygga med oss vuxna och i barngruppen. Vi vill att barnen ska ha roligt och trivas och att de gärna vill komma till oss på förskolan. Vi vill erbjuda aktiviteter och olika material som stimulerar barnens utveckling och fantasi.

I vår verksamhet arbetar vi just nu med språket och värdegrunden. Detta med hjälp av materialet Före Bornholmsmodellen samt De tio små kompisböckerna till värdegrunden. Vi arbetar mycket med svenska språket och anpassar våra metoder till att många barn har ett annat modersmål än svenska. Vi jobbar mycket med språket genom Bornholmssamlingar, som vi har varje dag tillsammans med barnen. Färg och form, klippa och klistra ingår också i verksamheten, liksom den fria leken där barnens egen fantasi får stort utrymme. Vi försöker besöka biblioteket en gång i månaden.

Hos oss är alla språk och kulturer en tillgång. Vi ser alla olikheter som en tillgång och vi välkomnar pedagoger med annan etnisk bakgrund.

Vi på förskolan har en plan för arbeta mot diskriminering och kränkande behandling.

Under planeringsdagar och sommarsemestern samarbetar vi med övriga förskolor i Alfta. Vi har även gemensamma aktiviteter så som höstkul, vårruset och förskolansdag.

Grundfakta

Vi har plats för 30 barn hos oss på Tellus.

Läroplan

Läroplan för Tellus förskola.länk till annan webbplats

Kontakt

Tellus förskola

Tfn 0271-574 10.

Tfn: Jupiter 073-270 68 98

Tfn : Pluto 073-06713 94

E-post tellusfsk@ovanaker.se                                                                                      

Rektor

Irina Eng
Tfn 0271-574 05
E-post irina.eng@ovanaker.se

Besöksadress

Skolgatan 6
822 30 Alfta

Senast uppdaterad 2019-09-16 13.20

Tyck till om sidan