Före bornholmsmodellen

Vi arbetar utifrån Före Bornholmsmodellen varje termin tillsammans med barnen. Detta för att utveckla barnens språk.

I boken finns det 25 språksamlingar för barn i åldern 2-6 år, 10 st för de yngre barnen och 15 st för de äldre, med förslag på lekar, sånger och övningar. Barnen utvecklar sitt språk och sin förmåga att diskutera och koncentrera sig.

boken före bornholmsmodellen

Senast uppdaterad 2019-12-04 06.25