Information på svenska

Information om Tellus förskola.

Inskolning

Förskolorna använder olika inskolningsmodeller och gör ett schema för de dagarna.

Barn och föräldrar ska känna sig trygga därför är det viktigt att en förälder viker tid för inskolningen efter vad som är bestämt.

Förskolorna använder olika inskolningsmodeller och gör ett schema för de dagarna.

Barn och föräldrar ska känna sig trygga därför är det viktigt att en förälder avsätter tid för att vara med på förskolan under inskolningen.

Öppettider

All verksamhet har vid behov öppet måndag till fredag kl. 06.00 – 18.00

Allmän förskola

Barn 3 – 5 år har avgiftsfri plats 15 tim./vecka under skolans läsår, uppehåll under skolans samtliga lovdagar. Hur timmarna förläggs bestäms av personalen i samråd med förälder.

Barnets tid på förskolan

Barnet är på förskolan den tid föräldrarna är i skolan eller arbetar. Här ser vi till båda föräldrarnas tider, alltså en mix.

Ex: Förälder A;s arbetstid; Kl. 13 – 21

Förälder B;s skoltid; Kl. 8 – 16

Barnets tid på förskolan kan då bli kl. 12.30 – 16.30

Viktigt att förskolan har barnets aktuella schematider för att kunna planera aktiviteter och mat för alla barn. Därför är frånvaroanmälan och friskanmälan till förskolan också viktigt.

Om det händer barnet något på förskolan eller om barnet blir sjukt är det nödvändigt att det finns telefonnummer där en förälder eller annan person alltid kan nås. Kom därför ihåg att meddela nya telefonnummer till förskolan.

Arbetslöshet

Förskolebarn till arbetssökande föräldrar har rätt till 15 timmar/vecka. Hur timmarna förläggs bestäms av personalen i samråd med förälder.

Föräldraledig

Barn mellan 1-5 år vars förälder blir föräldraledig med yngre syskon får behålla sitt förskoleschema en månad. Därefter får barnet vara i förskolan 15 timmar/vecka.

Förälders sjukdom

Barn mellan 1-5 år vars förälder blir sjukskriven får behålla sitt förskoleschema en månad. Därefter får barnet vara i förskolan 15 timmar/vecka. Vid särskilda behov av utökad tid görs en ansökan till rektor.

Sammanslagning

Under sommarperioden och dagar då få barn är närvarande kan flera förskolor samverka och ha gemensam verksamhet.

Planeringsdag

För att förskolan ska fungera enligt mål och riktlinjer krävs en noggrann planering och uppföljning. Förskolan har möjlighet att stänga fyra dagar varje år. Undantagsvis kan barnet då få vara på en annan förskola.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar i förskolan har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får prata om er familj eller något som har med er att göra med någon utanför förskolan. Vid all kontakt med andra myndigheter ska föräldrarna antingen delta eller lämna sitt samtycke kring de frågor som diskuteras. Däremot har personalen en anmälningsskyldighet vilket innebär att alla som får veta att ett barn far illa är skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa.

Socialtjänsten behöver så tidigt som möjligt få veta om ett barn behöver hjälp. Skyldigheten gäller barn under 18 år som far illa på grund av missförhållanden i hemmiljön eller genom sitt eget beteende. Det kan handla om misstankar om övergrepp, vanvård eller brister i omsorgen i hemmet eller att barnet har ett riskbeteende. (Skolverket 2012)

Klagomål

Om det är något ni är missnöjda med ska ni direkt prata med personalen i förskolan eller rektor. Behövs det kan ett samtal bokas med förälder, förskolepersonal och chef för att lösa problemet.

Sjukdomar

Barnet ska orka med aktiviteterna på förskolan. Det finns dagar då barnet behöver vara hemma istället. Detta även för att minska smittorisken. Vanliga sjukdomar är:

Diarré och kräkningar

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma?

Ja. Smittade och sjuka barn och vuxna ska inte delta i förskoleverksamheten när de har akuta mag-tarmsymtom i form av kräkningar och vattentunn diarré. Barnet kan återgå till barnomsorgen när det ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré under två dygn. Samråd bör ske med förskola.

Förkylning

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma?

Allmäntillståndet hos barnet får avgöra om barnet ska vara hemma eller inte. För att återgå till barngruppen ska barnet vara feberfritt och orka med verksamheten under dagen, som också kan innebära utevistelse under flera timmar.

Feber

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma?

Ja. Barnet bör ha en feberfri dag (utan febernedsättande medicin i kroppen) innan det återgår till barngruppen. Det är dock lika viktigt att bedöma allmäntillståndet som febern, speciellt om temperaturen endast överskrider 37,5°C med någon tiondel på morgonen. Man bör då ställa sig frågan ”Orkar barnet delta i förskolan aktiviteter som också innebär utevistelse?”.

Kläder

På förskolan är barnen ute varje dag. Viktigt är då att det finns kläder för alla väder. Fråga förskolans personal om förslag på vad som behövs.

Källförteckning

Ovanåkers kommun (2012). Information om tillämpningsföreskrifter samt avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet.

Skolverket (2012). Anmälningsskyldighet. Tillgänglig: <https://www.skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.>. Sökväg: skolutveckling, anmälningsskyldighet [2015-09-18].

Socialstyrelsen (2008). Smitta i förskolan. En kunskapsöversikt. Stockholm. Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad