Kontakt

Likabehandlingsplan för Viksjöfors förskola

Förskolor och skolor har en skyldighet att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och kränkningar av barn och elever.

Syftet med Likabehandlingsplanen ska vara att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs vår likabehandlingsplanPDF

Kontakt

Viksjöfors förskola

Tfn 0271-574 19 Mobil 070-191 34 99
E-post viksjofors.forskola@ovanaker.se

Rektor

Irina Eng
T
fn 0271-574 05
E-post irina.eng@ovanaker.se

Besöksadress

Idrottsvägen 6
828 95 Viksjöfors

Senast uppdaterad 2020-09-02 15.55