Kontakt

Avdelningsinformation

Tider

Förskolan öppet på vardagar från klockan 6:00 till 17:00. Eftersom att vi är få pedagoger som jobbar här så är det viktigt att du lämnar in barnets schema i tid så att vi hinner reglera vårt schema efter dessa tider. Kom ihåg att ringa och meddela om du blir försenad. Tala också om om det är någon annan som ska hämta ditt barn på förskolan, vi lämna inte ut barnet till en för oss okänd person. Allt för er säkerhet.

Fasta tidpunkter under dagen

  • Kl. 07:30 Frukost
  • Kl. 09.30 Fruktstund
  • Kl. 11.00 Lunch
  • Kl. 14.30 Mellanmål

Föräldraträffar/familjekvällar

Vi har föräldramöte en gång varje höst, datum för detta meddelas på förskolan. Vi brukar också avsluta vårterminen med en familjekväll i juni då vi har aktiviteter tillsammans, umgås och firar av de barn som ska sluta för att börja i förskoleklass. Varje vår har vi utvecklingssamtal, om behov finns så har vi det även på hösten.

Sjukdom

Sjuka barn får inte vara på förskolan, detta för att minska smittorisken och för barnets eget bästa. När barnet är här måste det orka med aktiviteter både utom- och inomhus. Om ditt barn blir sjukt under dagen så ringer vi till dig och du får komma och hämta ditt barn.

Ibland är det svårt

Då och då kommer det att uppstå situationer då det känns lite svårt att prata med personalen. Det finns vissa saker som är svårare att prata om än andra. En öppen dialog är förutsättningen för ett bra samarbete. Vi på förskolan har tystnadsplikt och ni kan känna tillit till oss.

Kontakt

Förskolan Trollstugan

Tfn 0271-411 80
Mobil 073- 270 73 04
Fax 0271-411 36
trollstugansforskola@ovanaker.se

Förskolechef

Ruth Björling-Eriksson
Tfn 0271-572 11
E-post ruth.bjorling-eriksson@ovanaker.se

Besöksadress

Bruksvägen 2
828 93 Voxnabruk

Ansökan och uppsägning av plats

Veronica Blomberg
Tfn 0271-570 20
E-post veronica.blomberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-09-20 10.13

Tyck till om sidan