Kontakt

Likabehandlingsplan

Förskolorna har en skyldighet att aktivt arbeta med att förebygga diskriminering och kränkning. Alla på vår förskola ska känna sig trygga, glada och välkomna när de kommer till oss.

Kontakt

Förskolan Trollstugan

Tfn 0271-411 80
Mobil 073- 270 73 04
Fax 0271-411 36
trollstugansforskola@ovanaker.se

Förskolechef

Ruth Björling-Eriksson
Tfn 0271-572 11
E-post ruth.bjorling-eriksson@ovanaker.se

Besöksadress

Bruksvägen 2
828 93 Voxnabruk

Ansökan och uppsägning av plats

Veronica Blomberg
Tfn 0271-570 20
E-post veronica.blomberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-09-20 09.18

Tyck till om sidan