Kontakt

Planeringsdagar

För att verksamheten ska fungera enligt de mål och riktlinjer som finns, krävs en noggrann planering och uppföljning. Fyra gånger per år stängs förskoleverksamheten för planering och utbildning av personalen.

Kommande planeringsdag

11 december 2018

6 februari 2019

Kontakt

Förskolan Trollstugan

Tfn 0271-411 80
Mobil 073- 270 73 04
Fax 0271-411 36
trollstugansforskola@ovanaker.se

Förskolechef

Ruth Björling-Eriksson
Tfn 0271-572 11
E-post ruth.bjorling-eriksson@ovanaker.se

Besöksadress

Bruksvägen 2
828 93 Voxnabruk

Ansökan och uppsägning av plats

Veronica Blomberg
Tfn 0271-570 20
E-post veronica.blomberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-09-20 10.09

Tyck till om sidan