Aktuellt

För att verksamheten ska fungera enligt de mål och riktlinger som finns kvävs en noggrann planering och uppföljning. Fyra gånger per år stängs förskoleverksamheten för planering, utvärdering och utbildning av personalen. Avgiftsreducering medges inte. Undantagsvis kan tillsyn ordnas på annan förskola.

Kommande datum för planeringsdag/utvärderingsdag:

Fredag den 28 augusti.

Senast uppdaterad 2020-09-02 16.02