Kontakt

Rutin vid provtagning och konstaterad smitta

Vad gäller när provtagning är gjord? (gäller både vuxna och barn)

I väntan på provsvaret behöver vuxna och barn stanna hemma och undvika nära kontakt med personer utanför det egna hushållet

Vad händer vid konstaterad covid-19 hos elev eller personal?

  • Om svaret är positivt kontaktas den testade av sjukvården som meddelar vilka åtgärder den enskilde behöver vidta.
  • Smittspårning startas och hanteras av smittskyddets smittspårningsgrupp.
  • Om skolan får indikation på att någon är smittad kontaktas smittskyddet i Gävle för information och rådfrågning. Smittskyddet gör bedömning om vilka åtgärder som eventuellt behöver göras.
  • Huvudmannen tillsammans med rektor fattar beslut om verksamhetsförändring utifrån bedömningsunderlag och råd från smittskyddsläkaren i Gävle.

Om någon du bor med har testat sig och har covid-19

Du som bor med någon som har gjort ett test som visade att personen har covid-19 ska följa särskilda regler. En smittspårare kommer att kontakta dig och tala om för dig vilka regler du ska följa. Till exempel får du inte gå till arbetet på sju dagar.

Detta gäller inte:

  • elever i grundskolor, liknande skolor och gymnasiesärskolan
    som kan fortsätta att gå i skolan om de själva inte har testats och väntar på svar
  • de som tidigare har fått positivt svar på test för antikroppar
    eller har haft antikroppar de senaste sex månaderna.

Kontakt

Barn- och utbildningschef

Christer Andersson
Tfn 0271-571 67
E-post christer.andersson@ovanaker.se

Senast uppdaterad