Kontakt

På Skolan

På Rotebergs skola går ca 130 elever från Förskoleklass till år 6.

På skolan har vi tre arbetslag: Förskoleklass-3 , 4-6 och Fritids.

Förskoleklass-3s arbetslag består av klasslärarna: Martina Bylund, Ellen Merum, Helena Hännestrand, Lina Nilsson. Resurslärare är Sanna Hoof och Elin Persson.

åk 4-6; är klasslärarna Margareta Davidsson, Maja Schuls, Susanne Malmberg. Resurslärare Matias Keränen, Anton Nordström. Peter Söderman elevassistent.

Idrottslärare på skolan är Evy Modig och Anton Nordström.

Slöjd, musik (4-6), hemkunskap och Moderna språk åker eleverna till Celiusskolan och har.

På skolan har vi en VIP ( Varierad individuell plandering). Det är en del av skolan där Carina Karlström ( speciallärare) och Anna-Karin Johansson ,resurslärare arbetar. Laila Christensen Blom , Elevassistent arbetar också där. I Vippen har elever med behov möjlighet med stöttande skolgång.

Kontakt

Rektor

Berit Hammarström
Tfn 0271-572 24
E-post berit.hammarstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad