Kvalitet och utveckling

För att förtydliga målen i läroplanen för grundskolan (lgr 11) och för att ha en bra beredskap för olika händelser i verksamheten ställs krav på att skolorna ska skriva olika handlingsplaner. Här kan du läsa några av Celsiusskolans handlingsplaner.

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.