Kontakt

År 0 Förskoleklassen Fröet

Kontakt

Förskoleklassen Fröet

Tfn 0271-572 25
Mobil: 073-270 73 02

Klasslärare

Emma Helmersson
E-post emma.helmersson-2@utb.ovanaker.se

Ida Alexsson
E-post: ida.alexsson@utb.ovanaker.se

Elin Edling
E-post: elin.edling@utb.ovanaker.se

 


Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.