Slaskmonster

Vi blåser färg.

Genom att dutta ut lite vattefärg på ett papper och blåsa med sugrör så sprids färgen ut till monster. Vi klippte ut ögon och mun som klistrades på monstret.

Ett färdigt slaskmonster

Ett färdigt slaskmonster

Flera färdiga slaskmonster

Flera färdiga monster!

Senast uppdaterad