Kontakt

Förskoleklass

Mentor: Carina Gladwin

Idrotten har eleverna med Andreas Bertilsson.

Verksamheten bedrivs mellan kl. 8.00-13.00, förutom tisdagar då vi slutar kl. 14.20.

På morgonen och efter skolan delar förskoleklassen lokaler med fritids.

Förskoleklassen arbetar med matematisk och språklig medvetenhet.Vi använder oss av ett tematiskt arbetssätt som genomsyras av lek, sång, rytmik och rörelse.

Kontakt

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.